Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnieniu informacji nt. projektów zrealizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.  Miasto Zambrów już po raz kolejny włączyło się w tą akcje ponadto w tym roku obchodzimy 20-lecie członkostwa Polski w UE.

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w Zambrowie, poświęcone były promocji projektu pn. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”, zrealizowanego w latach 2017-2021. Projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców, powstrzymał degradację obszaru, przywrócił i nadał nowe funkcje ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.

W ramach ww. projektu Miasto Zambrów wyremontowało budynek zlokalizowany na zrewitalizowanym obszarze miasta, w którym została utworzona wystawa obrazująca bogatą historię Garnizonu Zambrów 1926-1939, nad którą czuwa Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Obiekt jest dostępny dla wszystkich osób, grup społecznych, w tym osób z

niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dla młodzieży i dzieci z Miasta Zambrów, powiatu zambrowskiego oraz turystów bez wcześniejszej rezerwacji miejsca.

W ramach XI edycji DOFE zorganizowano trzy prelekcje, z których skorzystała głównie młodzież.

Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie pasjonatom historii  unikatowych eksponatów, zdjęć wystawy Garnizonu Zambrów oraz wysłuchanie prelekcji przeprowadzonej przez Pana Jarosława Strenkowskiego współzałożyciela Regionalnej Izby Historycznej, który zgromadził bardzo wartościowy zbiór umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego do 1939 r., jest współtwórcą pierwszego w Zambrowie naukowego czasopisma historycznego „Zeszyty Regionalne” oraz autorem albumu „Garnizon Zambrów” zawierającego ponad 220 zdjęć dokumentujących historię garnizonu w Zambrowie w latach 1917 – 1939.

Natalia Chmielewska

Wydział Rozwoju Gospodarczego

fot. Marcin Maciejewski

Accessibility