Dyskusja lokalnej społeczności z projektantami obwodnicy Zambrowa


17 października br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Następnie głos zabrał dyrektor Podlaskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

Dalszą część spotkania poprowadzili generalni wykonawcy projektu firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w osobie: Dyrektor Działu Drogowego Rafał Bielicki, Główny Projektant Benedykt Bilkiewicz, Kordynator Projektu Patryk Łucki,  którzy zaprezentowali szczegółowe założenia jakie obowiązują w przypadku przygotowania tego typu dokumentacji. Następnie zaprezentowano wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy Zambrowa. Największe zainteresowanie wśród licznie przybyłej społeczności lokalnej wzbudził element dyskusji nad wariantami. Wypowiadali się zarówno przedstawiciele lokalnych samorządów, politycy oraz w dużej mierze mieszkańcy Zambrowa oraz Gminy Zambrów. Padło wiele uwag dotyczących każdego z wariantów. Żaden nie okazał się zadowalający pod względem bezpieczeństwa, aspektu ekonomicznego, społecznego czy przyrodniczego. Projektanci jednak podkreślili, że na obecnym etapie prac nad dokumentacją nie ma szans na zaproponowanie innego wariantu przebiegu obwodnicy. Zmiany jakie mogłyby być dopuszczone do realizacji to dodatkowe przejazdy czy dodatkowa infrastruktura. Ze względu na fakt, iż jeden kilometr budowy drogi na dzień dzisiejszy szacunkowo wynosi 30 mln złotych, a jak wspomniał  dyrektor GDDKiA wybudowanie obwodnicy Zambrowa wpisane jest w rządowym programie do 2030 roku, to należy decyzję o jej budowie rozważyć pod kontem optymalnym dla każdej ze stron. 

Który wariant zostanie wybrany? Ta kwestia jest ciągle niewyjaśniona, ale można jeszcze mieć swój głos w tej sprawie. Do 31. 10. 2022r. można złożyć wniosek poprzez wypełnienie formularza w formie papierowej lub elektronicznej. 

>> Formularz Opinii <<

Można również zeskanować kod QR zawierający link do Formularza Opinii.

Formularz Opinii dostępny jest w wersji papierowej w pokoju 228 Urzędu Miasta Zambrów.

Formularz Opinii do pobrania w wersji PDF – >>PLIK DO POBRANIA<<

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Video M. Maciejewski
Accessibility