Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie


          13 października w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście: burmistrz Zambrowa – pan Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – pan Marek Dąbrowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika – ks. kan. dr Grzegorz Śniadach, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przewodniczącym – panem Andrzejem Pawluczukiem oraz emerytowana dyrektorka  – pani Jadwiga Zawistowska.

          Dyrektor szkoły – pani Bożena Przeździecka wręczyła nauczycielom nagrody za rzetelną pracę dydaktyczno-wychowawczą, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz osiągane sukcesy dydaktyczne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: wicedyrektor Joanna Kozłowska, panie: Katarzyna Łubnicka, Dorota Mocarska, Izabela Rytelewska, Agnieszka Ogórkowska, Hanna Pruszkowska, Bożena Kalinowska oraz panowie: Robert Karwowski, Andrzej Konopka
i Grzegorz Zawistowski. W tym szczególnym dla edukacji dniu nie zabrakło podziękowań dla pracowników administracji i obsługi. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody paniom: Annie Kalupa, Magdalenie Dmochowskiej, Katarzynie Ożarowskiej, Dorocie Rafalak, Marii Sieńko oraz panu Zbigniewowi Orzechowskiemu.

          Po części  oficjalnej uczniowie klasy Ib i IIIb zaprezentowali część artystyczną.

          Na zakończenie uroczystości Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości.

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

Accessibility