Eksperci o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

28 września br. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencji prasowa poświęcona tematom gospodarowania odpadami komunalnymi. W spotkaniu w roli ekspertów udział wzięli Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mieczysław Kaczyński oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Zambrów Halina Brulińska. Pytania zadawali redaktorzy lokalnych mediów: zambrow.org, zambrowiacy.pl, Radia Białystok, Tygodnika Kontakty i Monitora Zambrowskiego.

Eksperci odpowiadali na pytania związanymi z ostatnimi zmianami w naliczaniu opłat za odbiór odpadów komunalnych, funkcjonowania systemu selekcji odpadów, zbycie odpadów, karach za brak osiągnięcia poziomu recyklingu, segregacji odpadów czy etapach modernizacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Pełna relacja z konferencji poniżej:

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility