1

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Łomżyńskie Forum
Samorządowe zaprasza na cykl 24 festynów naukowych odbywającej się na terenie
subregionu łomżyńskiego pod wspólna nazwą „SamoRządowe Przygody  z Nauką”. 
Partnerami
pikników są  samorządy należące do
ŁFS i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 

Spotkania z nauką
finansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w  ramach programu „Społeczna odpowiedzialność
nauki”
.

Ideą projektu jest przedstawianie współczesnej nauki
społeczeństwu, udostępnianie informacji oraz wiedzy w celu uzyskania i
zwiększania poparcia społeczności lokalnych dla dalszego rozwoju szkolnictwa
wyższego i nauki w regionie i Polsce.

Cel: popularyzacja
wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, promocja nauki polskiej, szkół wyższych
województwa podlaskiego, popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców ich
innowacji, odkryć
i dokonań – wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

W ramach festynów naukowych odbywać się będą wykłady,
prelekcje i pokazy, prowadzone przez popularyzatorów nauki, ekspertów oraz
wykładowców uczelni wyższych i zaproszonych prelegentów, strefy ze stanowiskami
naukowymi, na których będzie można „dotknąć” nauki i wciągnąć się w jej
fascynujący świat doświadczeń.

Swoją ofertę będą mogły prezentować samorządy, uczelnie,
koła naukowe, studenci, instytucje i organizacje z regionu, związane z nauką i
prowadzące działalność popularnonaukową np.: szkoły podstawowe, średnie, uczelnie
wyższe poprzez osiągnięcia studentów, wdrożonych innowacji, zastosowanie
pomysłów w przemyśle i rolnictwie, prac badawczo rozwojowych.

Tematyka festynów dotyczy wybranych ścieżek
tematycznych: humanistycznej, przyrodniczej, społecznej, nauk ścisłych, artystycznej,
technicznej, nauki o zdrowiu.

Udział w spotkaniach naukowych będzie najlepszą
formą przekazu, w celu przybliżenia mieszkańcom różnych dziedzin nauki.

Udział w piknikach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zapraszamy cale rodziny do zabawy .