Granty na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w Zambrowie

W dniu 7.10.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 4 kolejnych projektów z zakresu OZE, opublikowano zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19. Uwolnione środki oraz zwiększona pula pieniędzy przeznaczonych na konkurs, umożliwiły dofinansowanie projektu Miasta Zambrów.

Wartość inwestycji wynosi 2 009 185,00 zł, gdzie dotacja z RPOWP to: 1 298 375,00 zł.

Inwestycja polega na kompleksowym wykonaniu przez Grantobiorców 75 instalacji

fotowoltaicznych o mocy do 5kW (o łącznej mocy 280kWp) na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne w Mieście Zambrów.

Przypominamy, że Grantobiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 65% wydatków kwalifikowalnych, co zostanie uregulowane w podpisanej umowie o powierzenie grantu.

W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie rekrutacji Uczestników Projektu. Planowany termin rozpoczęcia naboru deklaracji udziału w projekcie to: listopad 2021.

link do konkursu:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-5.html

Accessibility