Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych (akcja  graty z chaty)  z  terenu nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  na 2018 rok

 

Budownictwo jednorodzinne

Strefa I  obejmuje nieruchomości położone przy ulicach:

Żytnia, Podleśna, Sosnowa, Bema, Kosseckiego, Pułaskiego, Świerkowa, Podedwornego, M. Konopnickiej,  Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza,  Obwodowa, Słowackiego, Zielona, Słoneczna,  Wądołkowska, Chopina,  Moniuszki, Ogrodowa, Stokrotki,  Krótka, Lipowa, Paderewskiego,  Piłsudskiego,  Sportowa, Wiśniowa,  Białostocka,  Wyszyńskiego, Sadowa,  Papieża Jana Pawła II

 

 

Miesiąc

Rodzaj odpadów
Papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne,
zmieszane.
 

Popiół

 

Szkło

 

 

wielkogabarytowe

Styczeń 2,16,30 2 16
Luty 13,27 13
Marzec 13,27 13 27 27
Kwiecień 10,24 10
Maj 8,22 22
Czerwiec 5,19 19
Lipiec 3,17,31 17
Sierpień 14,28
Wrzesień 11,25 25 25
Październik 9,23 9
Listopad 6,20 6 20
Grudzień 4,18 4 18

 

Strefa II obejmuje nieruchomości położone przy ulicach:

Aleja Wojska Polskiego, Brzozowa, Nadrzeczna, Łomżyńska,  Wilsona,  Plac  Sikorskiego, Willowa,  Wodna,  Świętokrzyska,  Kościuszki,  Poświątne, Piaskowa,  Ustronna, Zaciszna,  Polna,  Rolnicza,  Grabowska, Handlowa, Jantarowa, Wąska, Raginisa, Przykoszarowa, Pogodna, Ostrowska, Młynowa, Łanowa, Polowa, Elektryczna, Mickiewicza,  Legionowa, Kościelna,  Ofiar  Katynia,  Fabryczna, Poligonowa, Mazowiecka,  Sitarska, Strzelnicza, Knapika, Targowa, Łąkowa, Ks. Krajewskiego, Wiejska, Armii Krajowej, Obrońców Zambrowa, Milenijna, Cmentarna, Kulbata, Wolska, Kolejowa, Leśników, Grunwaldzka, Magazynowa, 71 Pułku Piechoty

 

 

Miesiąc

Rodzaj odpadów
Papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne,
zmieszane.
 

Popiół

 

Szkło

 

 

wielkogabarytowe

Styczeń 3,17,31 3 17
Luty 14,28 14
Marzec 14,28 14 28 28
Kwiecień 11,25 11
Maj 9,23 23
Czerwiec 6,20 20
Lipiec 4,18 18
Sierpień 1,16,29
Wrzesień 12,26 26 26
Październik 10,24 10
Listopad 7,21 7 21
Grudzień 5,19 5 19

 

Budownictwo wielorodzinne

Zgodnie z regulaminem Wykonawca powinien odbierać odpady minimum dwa razy w tygodniu, z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników i nie wysypywanie się odpadów na ziemię.

Zgodnie ze stanem obecnym, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników odpady będą odbierane

a) zmieszane

  • z 7 boksów – codziennie,
  • z 27 boksów – 3 razy w tygodniu,
  • z pozostałych 42 boksów – 2 razy w tygodniu.

b) papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, biodegradowalne – 2-3 razy w tygodniu.

Daty odbioru Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady także po każdym zgłoszeniu zarządcy nieruchomości o przepełnianiu się pojemników.

 

Accessibility