Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2021/2022 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

W dniu 27 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się inauguracja sezonu kulturalnego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła się od kilkunastominutowego reportażu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w poprzednim sezonie kulturalnym 2020/2021. Zaprezentowany materiał przybliżył przybyłym gościom wydarzenia kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury takie jak: konkursy, przeglądy i festiwale, przedstawienia teatralne i kabaretowe, koncerty, wernisaże w Galerii Sztuki “Labirynt”, spotkania w kawiarni “Cafe Muza” oraz działalność Regionalnej Izby Historycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po zakończonej prezentacji reportażu rozpoczął się występ baletowy Natalii Ohorodnyk, która jest prowadzącą koła baletu w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

Następnie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marta Konopka przywitała gości oraz złożyła podziękowania współpracownikom, Burmistrzowi Miasta Zambrów, Radzie Miasta Zambrów, sponsorom i mecenasom kultury. W swojej przemowie Pani Marta Konopka krótko podsumowała sezon kulturalny 2020/2021.

Później odbyło się wręczenie statuetek “Kulturalny Zambrów”, nagrody dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie dla twórców i animatorów kultury, którą otrzymał kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie Krzysztof Witkowski za kształcenie dzieci i młodzieży oraz za współpracę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Statuetkę otrzymał również pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Włodzimierz Dąbkowski za krzewienie kultury w dziedzinie sztuki malarskiej, kształcenie dzieci młodzieży i osób dorosłych, prowadzenie pracowni malarstwa sztalugowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz Galerii Sztuki “Labirynt”.

Wręczono też dyplomy za owocną współpracę w sezonie kulturalnym 20220/2021, które otrzymali Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Następnie rozpoczęto artystyczną część uroczystości na której wystąpiły grupy artystyczne działające w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Zaprezentowały się grupa tańca towarzyskiego Star Dance Zambrów pod kierunkiem Marcina Tomkiela, grupy tańca nowoczesnego Dzieciaki Misiaki Talenciaki, Taka Paka, Kontrakt Skład pod kierunkiem Arkadiusza Jarosza, oraz grupa taneczna kobiet tańcząca styl Bachata Lady Style pod kierunkiem Anny Tymińskiej. Po występach tanecznych odbył się pokaz gimnastyki artystycznej grup przygotowywanych przez Lilię Grigorian, grupy mażoretek Enigma pod kierunkiem Natalii Olszewskiej ze wsparciem w dziedzinie gimnastyki artystycznej Lilii Grigorian oraz pokaz juniorek Patrycji Ladzińskiej, Patrycji Dąbrowskiej i Magdaleny Kaszubowskiej.

Zakończeniem części artystycznych i całej uroczystości był recital zespołu Amor Meus, w skład którego wchodzą Lena Gromek, Michalina Kujawa, Natalia Wojciechowska i Beata Zaręba. Po występach zaproszono gości na słodki poczęstunek w Małej Galerii.

Dominika Saniewska

Accessibility