Informacja

o wyborze inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.12.2021 r. została zawarta umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją instalacji fotowoltaicznych w Zambrowie w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”.

Nadzór inwestorski sprawuje firma ENERGO-TERM Radosław Ostrowski z siedzibą przy ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

W sprawach związanych z wyborem Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej, jej parametrami oraz montażem, należy kontaktować się z osobą sprawującą nadzór: tel: 537 267 237, e-mail: termakk@go2.pl.

Accessibility