Drukuj

Informacje dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Drodzy mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego!

            Jako włodarze miasta i gmin powiatu zambrowskiego jesteśmy poruszeni i dumni z wielkiego zaangażowania i ogromnej ilości pomocy, jaką świadczycie i jesteście gotowi nadal świadczyć uchodźcom z ogarniętej szaleństwem wojny Ukrainy. Każda Wasza pomoc jest kroplą dobra, które zwycięża zło, bo musimy ciągle pamiętać, aby „zło zwyciężać dobrem”. W mieszkańcach naszego Powiatu dobra nie brakuje.

            Aby ta pomoc miała przysłowiowe „ręce i nogi” postanowiliśmy skoordynować działania miasta Zambrów oraz gmin powiatu zambrowskiego, by pomoc przez Was przekazywana kierowana była docelowo do potrzebujących. Apelujemy do mieszkańców Zambrowa o zgłaszanie wszystkich osób uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które przebywają na terenie miasta Zambrów o wstępną rejestrację w ewidencji ludności (pokój 227), w Urzędzie Miasta Zambrów, oraz określenia potrzeb tych osób. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie.

            Jeżeli przyjęliście pod swój dach uciekających przed wojną Ukraińców koniecznie poinformujcie o tym Urząd miasta lub Gminy, w której mieszkacie. Mając wiedzę kogo i ile osób mamy będziemy mogli podjąć się kompleksowej pomocy konkretnym ludziom czy rodzinom. Osoby, które mają możliwość i chciałyby przyjąć uchodźców wojennych z Ukrainy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Zambrów – osoba wyznaczona do kontaktu Marcin Maciejewski tel. 86 271 22 10 wew. 30

Nadal można przynosić dary dla potrzebujących pomocy do miejsc wyznaczonych w Gminach. W samym Zambrowie czynny jest Powiatowy Punkt Pomocy Humanitarnej przy ul. Legionowej 1 (dawny żłobek zakładów bawełnianych). Punkt ten czynny jest w godzinach 8:00 – 18:00. Potrzebne są:

 • żywność w małych porcjach zapakowana hermetycznie, np. kabanosy, konserwy
 • opakowane pieczywo, suchary, wafle ryżowe, rogale
 • suszone owoce i orzechy w małych opakowaniach
 • batony, czekolady
 • woda w małych butelkach
 • soki butelkowane, musy
 • kawa, herbata, cukier
 • ręczniki płócienne średnie
 • ręczniki papierowe, papier toaletowy 
 • pieluchy, chusteczki wilgotne dla dzieci
 • środki higieniczne, podpaski, kosmetyki i maszynki jednorazowe do golenia, 
 • mydło w płynie, szampon, pasta do zębów, szczoteczka
 • środki do mycia sanitariatów
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, środki opatrunkowe, strzykawki, igły i pozostały sprzęt medyczny (te środki jadą na Ukrainę)

W przypadku, gdy przyjmującym uchodźców potrzebna będzie jakakolwiek pomoc z zasobów zgromadzonych w Punkcie, dzwoniąc pod numer (86) 271-67-04 (czynny od 8:00 do 18:00) lub 785-368-370 (czynny po godzinie 18:00) otrzymasz potrzebne informacje. Punkt udziela również wszelkich informacji dotyczących pomocy uchodźcom. 

Jeżeli masz informację, że komuś potrzebna jest pomoc prosimy dzwońcie pod numery podane wyżej.

Z wyrazami wielkiej wdzięczności i dumy

Samorządowcy z terenu Powiatu Zambrowskiego

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility