IV Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie


27 sierpnia 2022 roku, na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się IV Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Senatora RP Marka Adama Komorowskiego.
W rywalizacji udział wzięli członkowie trzech oddziałów terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy, Białegostoku i Zambrowa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz drugi rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele rodów heraldycznych. Nowością była rywalizacja w kategorii OPEN, przyznano też w tej kategorii puchar dla mistrzyni zawodów. Łącznie w zawodach wzięło udział dziesięciu członków związku i  jedenastu sympatyków. Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej. Łącznie udział wzięło ośmioro dzieci.

Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu 10z15 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 10z10. W kategorii OPEN rywalizacja obejmowała Pistolet Centralnego Zapłonu 10z15. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małokalibrowej do metalowego celu. Po każdym trafieniu rozlegał się metalowy dźwięk.

Wyniki rywalizacji:

Kategoria – sympatycy Związku Szlachty Polskiej

1.      Łukasz Sienicki – 141 pkt.

2.      Andrzej Brzóska – 102 pkt.

3.      Milena Skarzyńska – 87 pkt.

Kategoria – członkowie Związku Szlachty Polskiej

1.      Dariusz Sienicki – 155 pkt.

2.      Przemysław Godlewski – 138 pkt.

3.      Marek Skarzyński – 131 pkt.

Kategoria – przedstawiciele rodów heraldycznych (rywalizowało 5 rodów)

1.      Herb Krzywda – rodzina Sienickich,

2.      Herb Bończa – rodzina Skarzyńskich,

3.      Herb Gozdawa – rodzina Godlewskich.

Kategoria OPEN

1.      Katarzyna Jaźwińska

2.      Iwona Zawisza-Chrzanowska

3.      Joanna Chełstowska-Tracz

Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez patronów honorowych dokonali Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Senator RP Marka Adama Komorowskiego oraz Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie Krzysztof Dmochowski w imieniu Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Na każdego młodego uczestnika czekał „worek prezentów” zawierający gadżety od samorządów. Pamiątki otrzymali także dorośli uczestnicy zawodów.

Specjalny puchar dla mistrzyni zawodów przekazała strzeleckich przekazała prezes Stowarzyszenia Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego Iwona Zawisza-Chrzanowska. Puchar otrzymała zwyciężczyni kategorii OPEN.

Niezwykła niespodzianka przekazana została też przekazana przez jednego z uczestników zawodów. Marek Skarzyński właściciel firmy Skarzyński Aviation przekazał zwycięzcom kategorii sympatyków Związku Szlachty Polskiej i kategorii OPEN vouchery uprawniające do darmowego przelotu wiatrakowcem firmy TRENDAK.

Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Dodatkowo najlepsi uczestnicy – zdobywcy pierwszych trzech miejsc – otrzymali dyplom z odciśniętą w laku, okazałą pieczęcią Związku Szlachty Polskiej. Każdy uczestnik mógł też odcisnąć na dyplomie potwierdzającym udział w zawodach pieczęć Bolesława IV warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczyniły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć została przez Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskiego.

Organizatorzy przekazali na ręce patronów honorowych pamiątkowe grawertony od Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Michała Korsaka.

Sprawna rywalizacja i szybkie ogłoszenie wyników możliwe było dzięki wsparciu członków i sympatyków: Kamila Niemiry – członka Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie oraz sympatyka oddziału Andrzeja Brzóski.

test i foto: zambrowiacy.pl

Accessibility