Jesteś uprawniony do dodatku węglowego? Zgłoś zapotrzebowanie do Urzędu Miasta Zambrów


Burmistrz Miasta Zambrów chcąc ułatwić mieszkańcom dostęp do tańszego węgla podjął decyzje o włączeniu naszego samorządu w projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Zgodnie z projektem gospodarstwa domowe będą miały prawo do zakupu węgla po preferencyjnej cenie do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

UWAGA:
Formularz mogą złożyć tylko osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, które są uprawnione do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.
 
Formularze będą przyjmowane do 7 listopada 2022r. 

Jak zgłosić zapotrzebowanie?

Sposób 1: Pobierz, uzupełnij formularz zamieszczony poniżej i wyślij na adres promocja@zambrow.pl lub dostarcz do Biura Promocji Miasta Zambrów /piętro II, pokój 228 w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku/. 

Sposób 2: Zgłoś się w celu wypełnienia formularza osobiście do Biura Promocji Miasta Zambrów /piętro II, pokój 228 w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku/. 

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA WĘGIEL

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że wypełnienie formularza nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Te będą składane w późniejszym terminie, po oszacowaniu zapotrzebowania.

Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd podanych zostanie po wejściu w życie ustawy.
Link do projektu ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2696

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility