Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia SZANSA w Zambrowie

21 września w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się święto z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia SZANSA.  Jubileusz rozpoczął się od prezentacji multimedialnej, podczas której zebrani goście mieli możliwość zapoznać się z historią oraz formami działalności organizacji. Prezentacja została ubogacona licznymi fotografiami i filmami.

W tym szczególnym dniu władze Stowarzyszenia złożyły podziękowania na ręce osób, które na co dzień wspierają jego działalność. Medale za wieloletnią współpracę otrzymały następujące osoby:

Zbigniew Jach – Przewodniczący Powiatu Zambrowskiego, Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Zambrów, Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów, Zenona Zalewska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Marta Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Krzysztof Sobuta – Prezes Zarządu Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej „Nadzieja” w Zambrowie, Jarosław Bagiński – przyjaciel Szansy, Anna Biała – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie, Andrzej Trochimowicz – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce Na Dłoni”, Maria i Adam Barańscy – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Ireneusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Bogdan Strenkowski – przedsiębiorca zambrowski, Elżbieta Bagińska – kierownik Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Janusz Kulesza – poeta zambrowski, Andrzej Gołaszewski – przedsiębiorca zambrowski, Waldemar Gawkowski – prezes Zarządu Spółki Zambrowskiego Ciepłownictwo i Wodociągi, Eugeniusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Grzegorz Skawski – przedsiębiorca zambrowski, Grażyna Bukowska – przyjaciel Szansy Marlena Czajkowska – przedsiębiorca zambrowski oraz Kazimierz Dmochowski – członek zarządu powiatu zambrowskiego.

Podziękowania za szczególną pracę na rzecz Stowarzyszenia trafiły do następujących osób:

Wiesława Bańkowska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6, Urszula Bogdańska – przedsiębiorca zambrowski, Jolanta Czajkowska – przyjaciel Szansy, Bożena Frołow – długoletni pracownik Stowarzyszenia, Leszek Gregorek – przedsiębiorca zambrowski, Karolina Ilczuk – przyjaciel Szansy, Elżbieta Jakubiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1, ks. Grzegorz Kierski – przyjaciel Szansy, Sylwia Korpalska – przyjaciel Szansy, Kazimiera Kropiewnicka – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3, Jolanta Laskowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4, Anna Lewoń – przyjaciel Szansy, Justyna Marcak – przyjaciel Szansy, Alicja Nowowiejska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Filomena Poduch – członek grupy inicjatywnej Stowarzyszenia Szansa, Alina Przeździecka – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Marian Skibiński – przedsiębiorca zambrowski, Krystyna Trochimowicz – przyjaciel Szansy, Marcin Wądołowski – członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa oraz Monika Wiśniewska – przedsiębiorca zambrowski.

W kolejnej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli na ręce Prezes Stowarzyszenia Szansa Teresy Szumowskiej życzenia oraz okolicznościowe prezenty.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa. Na zakończenie w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się degustacja jubileuszowego tortu.

Tekst i foto: Karolina Ilczuk

 

 

Accessibility