Uroczyste obchody Jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów

10 listopada 2021 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar Miasta Zambrów oraz odśpiewano Hymn Polski.

Następnie Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski  przywitał  przybyłych gości  m.in.: parlamentarzystów, samorządowców, księży, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek edukacyjnych,  prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i zakładów pracy, obecnych i byłych radnych Miasta Zambrów oraz pracowników i emerytów Urzędu Miasta Zambrów. W swoim przemówieniu Burmistrz podsumował 31 lat działalności Samorządu Miasta Zambrów, a także podziękował wszystkim, którzy w tym okresie przyczynili się do rozwoju Miasta. W trakcie przemówienia Burmistrz poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych radnych, pracowników i emerytów Urzędu Miasta Zambrów.

Po przemowie Burmistrza wyświetlono reportaż, który przedstawił najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Miasto Zambrów w latach 1990-2020. Następnie dr hab. Artur Modrzejewski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił prelekcję naukową pt. „Historia Samorządu Gminnego”. Następnie powinny zostać przyznane medale pracownikom samorządowym i radnym Rady Miasta Zambrów za długoletnią służbę, lecz niestety odznaczeń nie udało się dostarczyć na tę uroczystość. Ich wręczenie planowane jest na kolejnych miejskich uroczystościach. W tym dniu udało się wręczyć tylko jedno wyróżnienie. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra kultury i dziedzictwa Narodowego na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie – Marta Konopka.

Kolejna część uroczystości została przeznaczona na przemówienia gości. Głos zabrali Senator RP – Marek Adam Komorowski, Posłowie na Sejm RP Stefan Krajewski oraz Lech Antoni Kołakowski, pierwszy Burmistrz Miasta Zambrów – Lech Feszler, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogusław Dębski, lokalni samorządowcy w imieniu, których przemówił Starosta Zambrowski- Stanisław Ożlański, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie – Krzysztof Witkowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów – Jacek Olszewski. Odczytano również list Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela. Po wszystkich przemówieniach, po raz pierwszy przedstawiony został projekt hejnału Zambrowa. Kompozytorem hejnału jest Cezary Witkowski, który tego dnia wykonał go przed przybyłymi gośćmi.

Po uroczystej gali nastąpiła kilkunastominutowa przerwa, a następnie przyszła kolei na artystyczną część uroczystości, w której wystąpili duet fortepianowy Czesław Majewski i Janusz Tylman – Śpiewające Fortepiany wraz z Malina Kowalewski Band, solistami i tancerzami. Uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki w postaci medali okolicznościowych wykonanych z okazji 30-lecia samorządu Miasta Zambrów, reprodukcje obrazów przedstawiających miasto Zambrów oraz monografię „30-lecie samorządu Miasta Zambrów 1990-2020”.

Dominika Saniewska

Accessibility