Jubileusz 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych i Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Dnia 19 października 2021 roku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych. Jubileusz połączono ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który przypada na 15 października. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Bursie Szkolnej Nr 1 w Zambrowie. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz lokalnego samorządu: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański i radna Rady Miasta Zambrów Barbara Laszuk oraz przedstawiciele podlaskiego okręgu PZN: prezes Rafał Gawkowski, dyrektor Krystyna Korolczuk i główny księgowy Marcin Popiołek.  Wśród gości byli również: dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka, Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Alicja Muraczewska, kierownik Klubu Seniora Marlena Kowalczyk, prezes Fundacji Szansa Dla Ciebie Grażyna Bukowska, Przyjaciele Niewidomych oraz członkowie zambrowskiego PZN-u.

Podczas uroczystości wręczono ordery „Przyjaciół Związku PZN”.

Przyznano następujące wyróżnienia:

Odznaka Przyjaciel Niewidomych:

Maria Bauchrowicz – Tocka

Grażyna Bukowska

Ireneusz Kaczyński

Bogdan Strękowski

Złota Odznaka Honorowa:

Elżbieta Bagińska

Bożena Frołow

Barbara Kil

Srebrna Odznaka Honorowa

Aldona Malewska

Brązowa Odznaka Honorowa

Kazimiera Leśniewska

Lucyna Skarżyńska

Eugeniusz Domalewski

Joanna Szubert

Sylwia Paszkiewicz – Garczarek

Podczas uroczystości wystąpił Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa”, a na zakończenie obchodów prezes PZN Okręgu Podlaskiego Rafał Gawkowski wspólnie z dyrektor Krystyną Korolczuk zaprezentowali krótkie skecze.

Dominika Saniewska

Accessibility