Kalejdoskop Barw Polski


26 sierpnia 2022 roku przed zambrowską publicznością na Stadionie Miejskim w Zambrowie wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Kalejdoskop Barw Polski – jest to flagowy koncert zespołu „Mazowsze”, ale także kwintesencja działalności zespołu. Podczas koncertu licznie zgromadzona publiczność mogła przemierzyć wraz z zespołem całą Polskę począwszy od Kaszub aż po góry i Śląsk. Całość wydarzenia dopełniają barwne stroje odpowiednio dobrane do danego regionu Polski a także muzyka autorstwa Tadeusza Sygietyńskiego, założyciela zespołu oraz zjawiskowe choreografie Witolda Zapały, Elwiry Kamińskiej, czy Eugeniusza Paplińskiego.

Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Zambrów. Podziękowano również Karolowi Kossakowskiemu, który przyczynił się do przyjazdu zespołu do Zambrowa.

K.Ferks

Accessibility