Klub Seniora w Zambrowie obchodził swoje święto


15.11.2022r. w siedzibie Klubu Seniora odbyło się spotkanie wszystkich uczestników klubu w ramach „Dnia Seniora”. W spotkaniu oprócz samych zainteresowanych uczestniczyli: Kierownik Klubu Seniora Marlena Kowalczyk, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Komorowska oraz Prezes Stowarzyszenia „Szansa” Teresa Szumowska.

Podczas spotkania uczestnicy klubu zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie jak również wokalne. Następnie przekazali na ręce zaproszonych gości ręcznie wykonane stroiki świąteczne.


Klub Seniora powstał w Zambrowie w marcu 2021r. dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 150 tys. zł. oraz dotacji z budżetu miasta w wysokości 50 tys. zł. Działalność Klubu Seniora opiera się przede wszystkim na aktywizacji społecznej poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Zambrowa w wieku 60 lat i więcej, którzy nie są aktywni zawodowo.  Klub oferuje różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto organizowane są spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, koncertów oraz inne zajęcia umożliwiające rozwój pasji i umiejętności członków klubu.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta

Accessibility