Kolejne spotkanie doradcze Mieście Zambrów

W związku z działaniem w naszym mieście punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Urząd Miasta Zambrów zaprasza zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu doradczym dotyczącym zasad realizacji Programu, zasad składania wniosku o dofinansowanie, zasad i metod składania wniosku o płatność oraz wprowadzenia nowej części programu.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) budynku/lokalu mieszkalnego jednorodzinnego. Z programu skorzystać mogą właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Od 25 stycznia 2022 r. w Programie weszły zmiany wiążące się przede wszystkim z wprowadzeniem nowej części Programu – Części 3 dla Beneficjentów uprawnionych do tak zwanego najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie intensywność dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w  budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów.

Więcej informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Accessibility