Koncepcja skate parku do konsultacji społecznych


Urząd Miasta Zambrów jest w trakcie opracowania projektu zagospodarowania terenu przy ul. Polowej, na którym przewidziany jest między innymi skate park. W celu zaprojektowania optymalnego dla młodzieży obiektu rekreacyjnego publikujemy wstępną koncepcję skate parku.

Na terenie obiektu przewidziano takie urządzenia jak:

– Sekcja Quarter Pipe i Bank Ramp

– Funbox z poręczą i grindboxem + piramida

– Ławka

– Poręcz prosta mała

– Dwupoziomowy Bowl

– Volcano

– Bump-to-bump

Wizualizacja graficzna przedstawia zaprojektowane urządzenia oraz ich usytuowanie.

Opinie oraz ewentualne uwagi do koncepcji można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów pok. 340 tel. 86 271 22 10 wew. 33 lub e-mail: um@zambrow.pl w terminie do 21.06.2022r.

Accessibility