30 lat Samorządu Terytorialnego

W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, w życie weszła 26 maja 1990r. W 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

W związku z trwającą w Polsce pandemią koronawirusa tegoroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego będą miały nieco inny charakter. Organizowane są uroczyste sesje rad miast i gmin, debaty, koncerty czy wystawy. Wszystkie on-line.

Zambrowscy radni postanowili uczcić Jubileusz 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów podczas sesji w dniu 26 maja 2020 roku przyjęciem Uchwały w sprawie przesłania z okazji Jubileuszu 30 – lecia samorządu gminnego. Jej treść cytujemy poniżej:

§ 1. W jubileuszowym roku obchodów 30 – lecia restytucji Samorządu Miasta Zambrów, w dowód uznania wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę podstaw nowego ustroju, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. postanawia przyjąć treść przesłania w następującym brzmieniu:

„Trzydzieści lat temu w dniu 27 maja 1990 r. Polacy po raz pierwszy w powojennej historii Polski głosowali na przedstawicieli lokalnych władz w całkowicie wolnych wyborach. Wcześniejsze wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1989 r. stworzyły nową sytuację, w której możliwe było powołanie samorządu terytorialnego w pierwszych, wolnych wyborach. Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 marca 1990 r. przyznając gminom podmiotowość prawną przesądziła o nowym ustroju terytorialnym państwa. Istotą reformy samorządowej, jaka dokonuje się na przestrzeni ostatnich 30 lat, jest oddanie zadań i kompetencji samodzielnej wspólnocie samorządowej na określonym obszarze, nad którym najlepiej sprawują kontrolę sami mieszkańcy.

Dzięki tej ustawie jesteśmy również rzeczywistymi gospodarzami Zambrowa i mamy realny wpływ na dzień dzisiejszy oraz na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Każda kadencja Rady Miasta Zambrów pozostawiła po sobie dokonania, które konsekwentnie zmieniają wizerunek naszego miasta, mimo niełatwych uwarunkowań, przeciwności i problemów. Po 30 latach Zambrów jest odmieniony. Na pewno nie był to czas stracony. Radni wszystkich kadencji w istotny sposób wpływali na bieg historii mającej odbicie w dokonujących się zmianach naszej miejskiej rzeczywistości.

Tą drogą pragniemy w tej uroczystej uchwale wyrazić słowa szacunku i podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych radnych Rady Miasta Zambrów, członków zarządów miasta, burmistrzów i ich zastępców, przewodniczących Rady Miasta Zambrów, pracowników Urzędu Miasta Zambrów, kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszystkim mieszkańcom Zambrowa, którzy w okresie ostatnich 30 lat swoją pracą, radą, a niejednokrotnie konstruktywną krytyką przyczynili się do rozwoju naszego miasta.”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zambrowa do uczczenia z tej ważnej dla naszego miasta i kraju rocznicy poprzez udekorowanie miejsca zamieszkania flagami i chorągiewkami z barwami narodowymi. Zachęcamy także Państwa do przybliżenia dzieciom i młodzieży historii związanej z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce. Mimo trudnych czasów życzę Państwu miłego świętowania i poczucia dumy z naszej Małej Ojczyzny – Zambrowa.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski

    

 

Accessibility