Koncert z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 29 kwietnia 2022 w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie odbył się koncert z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W koncercie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej prezentując wspólny słowno-muzyczny recital.

Wśród uczestniczących w wydarzeniu byli między innymi: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Krzysztof Witkowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski i Stanisław Rykaczewski.

Uroczystość ta była rozpoczęciem miejskich obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

K.Ferks

Accessibility