Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów – 14.01.2022 r.

W dniu 14.01.2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja Burmistrza Miasta Zambrów

Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych, m.in. Radia Białystok, Twoja Telewizja Regionalna, Radio Nadzieja, portali internetowych zambrow.org oraz zambrowiacy.pl.

Podczas konferencji Burmistrz Kazimierz Dąbrowski omówił następujące tematy:

 1. Realizacja planów inwestycyjnych w 2021 roku
 2. Budżet miasta na 2022 rok
 3. Inwestycje i remonty w 2022 roku
 4. Kalendarium uroczystości i imprez
 5. Programy dla mieszkańców
 6. Sprawy różne

W roku 2021 udało się zrealizować następujące plany inwestycyjne:

W roku 2021 udało się zrealizować następujące plany inwestycyjne:

 1. Budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego – Sienkiewicza – 1.224.169,86 zł
 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych na ul. Białostockiej – 4.798.612,51 zł
 3. Budowa dróg w rejonie ul. Krajewskiego – 923.899,44 zł
 4. Budowa drogi Klimasze  – 587.045,24 zł

 • Dofinansowanie inwestycji ze środków RFRD w kwocie – 336.340,66 zł

 1. Budowa kładki nad rzeką Jabłonką – 508.617,93 zł
 2. Utwardzenie powierzchni gruntu od ul. Polowej – 158.658, 81 zł
 3. Budowa drogi odchodzącej od ul. Pileckiego – 309.935,40 zł
 4. Remont ul. Świętokrzyskiej i ul. Sienkiewicza – 364.451,41 zł

Budżet miasta na 2022 rok przyjęty uchwałą w dniu 28 grudnia 2021 roku przewiduje:

a)  dochody ogółem – 110.244.068,76 zł, w tym:

 • dochody bieżące wyniosą 91.368.116,89 zł – 82,9% wszystkich dochodów
 • dochody majątkowe wyniosą 18.875.952,87 zł – 17,1% wszystkich dochodów

b) wydatki ogółem – 113.588.821,76 zł, w tym:

 • wydatki bieżące wyniosą 93.268.514,50 zł – 82,1% wszystkich wydatków
 • wydatki majątkowe wyniosą – 20.320.307,26 zł – 17,9% wszystkich wydatków

c) dochody będą od przewidywanego wykonania o 5,4% niższe, a wydatki o 7,4 %, ponieważ od 1 maja 2022 wypłatę świadczeń wychowawczych przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

d) deficyt budżetu w kwocie 3.444.75 zł będzie pokryty nadwyżką budżetową z roku 2021

 Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) Administracja publiczna – 7.350.000 – 6,47%

b) Oświata i wychowanie – 37.749.838,50 – 33,2%

c) Pomoc społeczna – 27.484.283 – 24.2%

d) Ochrona Zdrowia – 913.000 – 0,8%

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.350.000 – 6,47%

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.308.000 – 2.9%

g) Kultura fizyczna i sport – 10.337.182 – 9,1%

h) Gospodarka mieszkaniowa – 2.525.000 – 2,2%

i) Transport i łączność – 9.170.000 – 8,1%

j) Pozostałe działy – 3.589.493 – 3,21%

W roku 2022 planowane są następujące inwestycje i remonty:

1. Budowa ścieżki rowerowej – zadanie dwuletnie  

Planowane dofinansowanie:

 • z Funduszu “Polskie Ład” w wysokości 4.750.000,00 zł
 • środki własne w wysokości 250.000,00 zł

2. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej – 4.084.989,89 zł

Planowane dofinansowanie z RPRD – 1.150.636,20 zł:

 • w 2021 r. – 300.000,00 zł,
 • w 2022 r. – 850.636,20 zł

Planowany termin realizacji 31.08.2022 r.  

3.      Budowa drogi Pileckiego – Białostocka  – kontynuacja zadania z 2021 r.

 • w roku 2022: 1.800.000,00 zł
 • dofinansowanie z FDS – 974.009,66 zł,
 • środki własne – 673.189,47 zł

Termin realizacji: 20.10.2022r.

4. Budowa dróg przy ul. Białostockiej – 1.000.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

5. Odwodnienie ul. Orzeszkowej – 700.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

 6. Nowe dokumentacje – 400.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg w rejonie ul. Białostockiej,
 • wykonanie dokumentacji na  przebudowę ul. Bema,
 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg na ROD pod Długoborzem,
 • wykonanie dokumentacji na budowę drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej,
 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg przy ul. Żytniej, Łomżyńskiej, Sosnowej
 • wykonanie dokumentacji na budowę ronda na ul. Ostrowskiej ze skrzyżowaniem  z ul. Polową i Obrońców Zambrowa

7. Zakup gruntów pod budowę nowych dróg  – 2.475.000,00 zł

 • w obrębie ul. Ostrowskiej – 1.140.000,00 zł
 • w obrębie ul. Białostockiej – 1.335.00,00 zł

8. Zakup pojazdu nieoznakowanego – 20.000,00 zł

9. Zadania inwestycyjne w wydziale Gospodarki Komunalnej – 1.147.750,00 zł

 • budowa budynku gastronomicznego funkcjonującego całorocznie, zlokalizowanego na terenach zielonych nad zalewem, obok budynku umieszczony zostanie generator, który będzie rozpytał rozwór solny

Procedura przetargowa odbędzie się w marcu 2022 r.

 • Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej

10. Projekt ” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” 

Całkowita wartość projektu -2.009.185,00 zł

Finansowanie:

 • dotacja z RPOWP: 1.298.375,00 zł
 • wkład grantobiorców: 710.810,00 zł

11. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 210.000,00 zł

 • wykonanie kablowej linii oświetleniowej pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej,
 • Wykonanie budowy instalacji oświetleniowej ul. Stokrotki i Ogrodowej

12. Budowa basenów zewnętrznych – Inwestycja dwuletnia

W 2022 r. wydatki wyniosą: 4.544.182,26 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu “Polski Ład” – 4.005.000,00 zł
• wkład własny Miasta – 539.182,26 zł

W 2023 r. wydatki wyniosą:
• z Funduszu “Polski Ład”- 4.005.000,00 zł
• z wkładu własnego Miasta – 2.150.817,74 zł

13. Budowa kortów na terenach ZKS OLIMPIA – 2.075.204,52 zł

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2022 r.

14. Zakup wiaty magazynowej – 100.000,00 zł

15. Zakup kosiarki dla potrzeb ZKS “Olimpia” – 25.000,00 zł

Kalendarium uroczystości i imprez

Uroczystości patriotyczne i samorządowe

 • 24.04.2022 – obchody Dnia Katyńskiego, g. 12.00 (msza św. w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika)
 • 03.05.2022 – obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)
 • 11.09.2022 – obchody Bitwy o Zambrów, g. 12.00 (msza św. w kościele pw. Ducha Świętego)
 • 11.11.2022 – obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)
 • 02.04.2022 – Marsz światła w 17-tą rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II
 • 09.10.2022 – Dzień Papieski (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)

Imprezy sportowe i rekreacyjne

 • 28.05.2022, godz. 9.00 – 15.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie miejskim

Akcja Zambrów na Rowery

Rajdy krótkie ok. 50 km w obie strony

 • 08.05.2022 – Czerwony Bór
 • 05.06.2022 – Góra Królowej Bony
 • 03.07.2022 – Wysokie Mazowieckie
 • 07.08.2022 – Rutki

Rajd długi ponad 100 km w obie strony

 • 04.09.2022 – Kurowo/Waniewo

Pozostałe imprezy rowerowe

 • 04.06.2022 – Wyścigi Kolarskie z okazji Dnia Dziecka
 • 19.06.2022 – VII Maraton Szosowy
 • 10.09.2022 – Rajd szlakiem Bitwy o Zambrów
 • 12.08.2022 – Pielgrzymka do Hodyszewa

Imprezy Kulturalne

 • 22.01.2022 – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • 06.02.2022 – Jubileusz 25-lecia MMOD MOK w Zambrowie
 • 19.02.2022 – gala wyróżnienia Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów”
 • 08.03.2022 – koncert dla Ewy
 • 29.04.2022 – Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 26.05.2022 – koncert z Okazji Dnia Matki
 • 11-12.06.2022 – XXV Dni Zambrowa
 • 25-26.06.2022 – Parada Orkiestr Dętych
 • lipiec 2022 – Plener rzeźbiarski
 • lipiec 2022 – Podlaska Oktawa Kultur
 • 17.07.2022 – Zabawa z Cyganami Pod Gwiazdami
 • 31.07.2022 – Rodzinny piknik nad Zalewem
 • 15.08.2022 – Piknik Rodzinny na Koszarach
 • 21.08.2022 – „Zambrowski Kociołek” Pożegnanie Lata 2022
 • 10.11.2022 – „Ta, co nie zginęła” – koncert niepodległościowy

UWAGA
Wszystkie zaplanowane wydarzenia na 2022 rok odbędą się pod warunkiem sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej
oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Programy dla mieszkańców realizowane w 2022 r.:

 1. Cyfryzacja urzędu miasta i jednostek organizacyjnych – 657.000 zł
 2. Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Inwestycja polega na wykonaniu przez grantobiorców instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp (o łącznej mocy 280 kWp) na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców.

 1. Program laboratoria przyszłości

W ramach programu Miasto Zambrów otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 584.100,00 zł z budżetu państwa, z przeznaczenie na rozwijanie szkolnej infrastruktury.

Kwota wsparcie w szkołach:
• Szkoła Podstawowa nr 3 – 123.000 zł
• Szkoła Podstawowa nr 4 – 234.900 zł
• Szkoła Podstawowa nr 5 – 225.900 zł

 1. Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

• Wartość projektu – 2.068.401,50 zł
• Dofinansowanie – 1.856.401,50 zł
• Okres realizacji: od 1.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

 1. Kreatywny przedszkolak

Całkowita wartość projektu: 388.963.022 zł
Dofinansowanie: 355.843.843 zł
Budżet miasta: 33.120.000 zł
prowadzenie zajęć, wyposażenie w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne


W temacie Sprawy różne został omówiony ogólnopolski konkurs pn. “Rosnąca odporność”, który organizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Gmina Miasto Zambrów w powiecie zambrowskim okazała się najlepszą i w nagrodę otrzymała 1.000.000 zł. Środki te mogą być przeznaczone na zwalczanie zakażeń, zapobieganiu zakażeń, profilaktykę oraz zwalczanie skutków Covid-19. Środki zostaną przeznaczone na:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala powiatowego
• rehabilitację osób dorosłych
• zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci w formie półkolonii
• imprezy dla mieszkańców i dzieci promujące szczepienia
• zakup wyposażenia dla Grupy Ratowniczej Nadzieja
• zakup wyposażenia dla jednostek organizacyjnych

Accessibility