Konsultacje społeczne na temat koncepcji monitoringu terenu “Koszar”

Burmistrz Miasta Zambrów podaje do publicznej wiadomości koncepcję monitoringu terenu „Koszar” w Zambrowie, obejmującą tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług i przestrzeni publicznej wzdłuż ciągów ruchu pieszego, stanowiącą Załącznik do niniejszego ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, mających na celu uzgodnienie ww. koncepcji, poprzez dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców.

System monitoringu projektuje się  w ramach planowanej inwestycji pt. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się z chwilą opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje będą prowadzone do dnia 12.01.2018 r.

Zachęcamy mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych, przebywających na terenie „Koszar” do wyrażania opinii oraz wszelkich wskazówek i propozycji zmian dotyczących koncepcji monitoringu. Wnioski do koncepcji można zgłaszać elektronicznie na adres: w.laka@zambrow.pl, w.zaniewska@zambrow.pl, pocztą bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów – Wydz. Rozwoju Gospodarczego – pok. 234, 218.

STREFY

 

Accessibility