Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2022


Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  pn. „Poznaj Polskę”

Miasto Zambrów otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”.  Całkowita wartość zadania 64 931 zł. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie trzech wycieczek szkolnych w SP Nr 5 związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra tj.:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł, trzydniowe do kwoty 15.000 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli ono urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Plakat informacyjny

Accessibility