Miasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład


W dniu 30 maja 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków, każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski – odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł.  Miasto Zambrów złożyło trzy wnioski o dofinansowanie zadań:

  1. Modernizacja Pływalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (przewidywana wartość inwestycji: 5.500.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 4.950.000,00 zł)
  2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 13.500.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 12.150.000,00 zł)
  3. Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów (przewidywana wartość inwestycji: 15.000.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 12.750.000,00 zł),

z czego dwa zostały objęte wsparciem w kwocie nieprzekraczającej 17 700 000,00 zł.

Za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, samorząd w dniu 15.06.2022 r. otrzymał Wstępne Promesy, kwalifikujące Miasto Zambrów jako Wnioskodawcę do otrzymania Promes Inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację wspartych inwestycji. Promesa stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Funduszu. Jednym z ważniejszych warunków umożliwiających udzielenie Promesy jest ogłoszenie przez Wnioskodawcę postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu.

Accessibility