Miasto Zambrów z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 25 października 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie Miasto Zambrów złożyło trzy wnioski o dofinansowanie zadań:

  1. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda (przewidywana wartość inwestycji: 5,00 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 4,75 mln zł)
  2. Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 8,90 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 8,01 mln zł)
  3. Budowa dróg przy ul. Białostockiej w Zambrowie (przewidywana wartość inwestycji: 7,00 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 6,65 mln zł),

z czego dwa pierwsze zostały objęte wsparciem w kwocie nieprzekraczającej 12 760 000,00 zł. Kwotę 8 010 000,00 zł samorząd planuje przeznaczyć na budowę parku wodnego, zaś 4 750 000,00 zł na budowę ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do obsługi ruchu pieszo-rowerowego.

W związku z ogłoszeniem listy dofinansowanych zadań, w dniu 26 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego oraz przedstawicieli Powiatu Zambrowskiego, na której to omówiono pokrótce inwestycje objęte wsparciem.

“Trzeba powiedzieć jedno, że miasto Zambrów nie jest bogatą gminą jeśli chodzi o sprawy dochodowe. Plasujemy się w drugiej setce samorządów w Polsce i dzięki właśnie tej dotacji z Polskiego Ładu będziemy mogli sobie pozwolić na dwie inwestycje. Wyraźnie trzeba podkreślić, że dzięki Waszym środkom te dwie inwestycje będziemy mogli wykonać.

A co planujemy? Budowa parku wodnego na terenach zielonych, ponieważ tego dopominali się mieszkańcy Zambrowa we wnioskach, postulatach i ankietach. Nie ma w Zambrowie otwartego akwenu wodnego, w którym można się kąpać. Zalew, który jest w Zambrowie może i jest ładną wizytówką miasta Zambrowa, ale woda, która tam płynie jest poza klasą czystości. Od miesiąca maja do końca września ten park będzie służył naszym mieszkańcom.

Drugą inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej w kierunku drogi krajowej nr 63 do Łomży. Jak Państwo wiedzą Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wykonała kapitalny remont tej drogi i zbudowała bardzo ładną ścieżkę rowerową, ale żeby do niej dojechać musimy wykonać tę inwestycję. Obie inwestycje planujemy wykonać w latach 2022 -2023. W tej chwili ogłaszamy przetarg na park wodny, a na ścieżkę rowerową projekt usługowo-funkcjonalny.

Dziękuję pięknie w imieniu mieszkańców Zambrowa i czekamy na Polski Ład, który będzie ogłoszony i będziemy aplikowali.” – powiedział podczas konferencji Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Accessibility