Miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja cała Polska świętowała 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Zambrowie obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, którą celebrował ks. Robert Czeladko. We mszy udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich szczebli, delegacje: przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działających w Zambrowie.

Tuż po homilii odbył się przemarsz pod pomnik Powstania Styczniowego na Placu Sikorskiego. Pochód głównymi ulicami miasta tradycyjnie poprowadziła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego oraz zespół mażoretek. Marsz miał wyjątkową oprawę, gdyż uczestniczyły w niej dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 5 trzymająca w rękach białe i czerwone balony oraz miejska maskotka Zambruś.

Uroczystości na Placu Sikorskiego rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Tuż po przemówieniu Burmistrza dzieci i młodzież wypuściła z rąk balony, które w powietrzu utworzyły biało – czerwoną flagę. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Lech Antoni Kołakowski.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów przez przybyłe delegacje.

Wartę honorową przed pomnikiem pełnili harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota” oraz rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Konstytucja 3 Maja uchwalona została 227 lat temu przez Sejm Czteroletni. Była najważniejszą ustawą rządową, która ustaliła podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) ustawą zasadniczą. Konstytucja 3 Maja regulowała podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych i zagadnienia związane z obroną terytorium Rzeczypospolitej.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility