Miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja


Tegorocznie miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od koncertu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, który odbył się 28 kwietnia br. Słowno – muzyczny występ przygotowali uczniowie PSM z udziałem przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 6 oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie.

Oficjalne obchody miały miejsce 3 maja br., które rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, którą odprawił Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. prał Wojciech Nowacki. 

Po uroczystej mszy przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń, związków oraz mieszkańców miasta Zambrów nastąpił przemarsz pod pomnik powstania styczniowego mieszący się na Placu Sikorskiego. W tej części uroczystości przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski oraz Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski. 

Następnie licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz kwiaty. Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego, zaś wartę honorową pełnili rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71.pp oraz harcerze Hufca Wschodniomazowieckiego w Zambrowie.

W związku z obchodami Konstytucji 3 maja do burmistrza listy nadesłali: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Poseł RP Jarosław Zieliński, Senator RP Marek Adam Komorowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Poniżej treści listów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility