Drukuj

Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022 – Magdalena Story w Finale Miss Polski 2022!


Magda ma 23 lata. Pochodzi z Zambrowa. Jest studentką czwartego roku fizjoterapii i drugiego roku pedagogiki na Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Wolne chwilę lubi spędzać aktywnie spotykając się ze znajomymi oraz uprawiając różnego rodzaju aktywności fizyczne. Jej pasją jest sport, który towarzyszy Jej od najmłodszych lat oraz tematyka związana z fizjoterapią. W życiu najważniejsze są dla Niej miłość i Rodzina. W drugim człowieku ceni szczerość, empatię oraz umiejętność okazywania wzajemnego szacunku. Największym autorytetem jest dla Niej Mama, która Ją wychowała i nauczyła, że ciężką pracą można osiągnąć wiele. Jej dewizą jest: “Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni”, dlatego też chętnie podejmuje nowe wyzwania. W przyszłości Magda chciałaby zostać fizjoterapeutką i pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami.

W minioną niedzielę (12.06.2022r.), Magda oraz pięć Laureatek konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022 wzięło udział w ćwierćfinale Miss Polski 2022. Eliminacje odbyły się w Hotelu Mistal w podwarszawskich Markach. Po naradach jury do półfinału zakwalifikowały się trzy z dziewcząt. Ostatecznie pośród 24 Finalistek Miss Polski 2022 znalazła się ONA – Miss Ziemi Łomżyńskiej 2022 – Magdalena Story.

Pierwsza reakcja Magdy: „O wow! Nie wierzę!”

„Jestem szczęśliwa i bardzo podekscytowana. Nie spodziewałam się, że to właśnie ja zakwalifikuję się do Finału Miss Polski. Nie nastawiałam się, choć w głębi serca każda z nas miała cichą nadzieję na ten awans. Jestem obecnie w trakcie sesji egzaminacyjnej oraz zaliczeń więc to dla mnie podwójnie intensywny czas, ale dam z siebie wszystko i będę godnie reprezentować region Ziemi Łomżyńskiej na każdym etapie przygotowań do Gali finałowej. Żałuję, że w Finale nie będzie ze mną żadnej koleżanki z regionu, na pewno byłoby raźniej, wiem jednak, że dziewczyny będą mi mocno kibicować i mnie wspierać, a to już bardzo, bardzo dużo.” – Magdalena Story.

Magda pod koniec czerwca br., wyruszy do Małopolski na pierwsze zgrupowanie. Czeka Ją bardzo intensywny czas. Miss Polski 2022 poznamy w pierwszej połowie wakacji. Wydarzenie jak co roku, na żywo będzie transmitować Telewizja Polsat.

tekst: Anna Kurządkowska-Kosińska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility