Modernizacja Budynków Oświatowych w Zambrowie – Konferencja Podsumowująca


W piątek, 15 września 2023 roku, odbyła się konferencja prasowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie, poświęcona kompleksowej modernizacji placówek oświatowych w naszym mieście.

Podczas konferencji  Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, przedstawił istotne aspekty projektu pn. “Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów”. Burmistrz podzielił się z zebranymi powodami, które skłoniły Miasto Zambrów do podjęcia tego ambitnego przedsięwzięcia i trudnościami, napotkanymi w jego przygotowaniu oraz realizacji.

Ogólna wartość prac modernizacyjnych wyniosła 14 987 406,29 zł. Dofinansowanie w wysokości 12 739 295,39 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe środki, 2 248 110,90 zł z budżetu miasta.

Modernizacja objęła wszystkie miejskie placówki oświatowe, z wyjątkiem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie.

Podczas konferencji wyróżnienia i podziękowania kierowane były do licznych gości, w tym Wiceministra Edukacji w randze Sekretarza Stanu, Dariusza Piontkowskiego, oraz Senatora RP, Marka Adama Komorowskiego za zaangażowanie i pomoc w otrzymaniu środków z Polskiego Ładu. Podziękowanie otrzymała również Dyrektor Rozwoju Podlaskiego Oddziału BGK Pani Izabela Domanowska oraz Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych BGK Pan Jacek Chańko za współpracę przy realizacji projektu, bieżącą współpracę i doradztwo merytoryczne. Szczególne uznanie otrzymali dyrektorzy szkół podstawowych i miejskich przedszkoli, a także Radni Miasta Zambrów, w szczególności pani, Grażyna Wyszyńska, za zaangażowanie w lobbowaniu projektu u parlamentarzystów. Podziękowania były kierowane również do firmy „Sfera Budownictwo” Pana Kamila Łukaszuka za nadzór budowlany oraz dla pracowników wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów za realizację tego skomplikowanego zadania na czele z Panią Naczelnik Barbarą Zawistowską i Panem Cezarym Laskiem. Szczególne podziękowania otrzymali Pani Ewa Chojak i Pan Marcin Sadowski.

Konferencja była również okazją do docenienia przedstawicieli firm wykonawczych za ich pracę przy modernizacji poszczególnych placówek. Prace były wykonywane przez następujące firmy:

Miejskie Przedszkole nr 1 – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski,

Miejskie Przedszkole nr 3 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Miejskie Przedszkole nr 4 – JAN Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński,

Miejskie Przedszkole nr 6 – BMP Maciej Ponikwicki,

Szkoła Podstawowa nr 3 – MIKABO Marcin Granaszewski,

Szkoła Podstawowa nr 4 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Szkoła Podstawowa nr 5 – BMP Maciej Ponikwicki.

Ta kompleksowa modernizacja jest kamieniem milowym w rozwoju infrastruktury oświatowej na terenie Zambrowa. Dzięki temu przedsięwzięciu mamy pewność, że nasze placówki oświatowe staną się jeszcze lepszym miejscem do nauki i rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski

fot. Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility