Muzyka polska po Chopinie / Kiedy powstawała Filharmonia…

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na „Spotkanie z muzyką”, które odbędzie się 5 października 2021 roku o godz. 16:00 w nowej sali koncertowej.


Filharmonia Narodowa w ramach swoich działań edukacyjnych już od kilkudziesięciu lat dociera z koncertami do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, ośrodków kultury oraz do wszystkich zainteresowanych muzyką słuchaczy.

„Spotkania z Muzyką” są dla nich szansą na rozwijanie muzycznych zainteresowań. Pozwalają obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, specyfikę instrumentów, podpatrywać grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, wreszcie – doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką.

W nadchodzącym spotkaniu poświęconym muzyce polskiej przedstawione zostaną dzieła powstałe na przestrzeni stu lat po śmierci Fryderyka Chopina – od połowy XIX do połowy XX wieku.
Czy Chopin miał w Polsce naśladowców, czy może kolejne pokolenia twórców idąc z duchem czasu sięgały po nowe środki wyrazu?

W tym okresie powstała w Warszawie pierwsza w Polsce filharmonia. Właśnie mija 120 lat od jej otwarcia. Nawiązując do tej rocznicy w programie dla najmłodszych opowiemy o powstaniu naszej instytucji. Jak doszło do jej budowy i jakie były początki działalności? Którzy z wielkich muzyków byli związani z tym miejscem i jak stolica przyjęła swoją Filharmonię? Na wszystkie te pytania odpowiemy w konwencji opowieści przy kominku, ilustrowanej muzyką.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Źródło: broszura informacyjna Filharmonii Narodowej – cykl „Spotkania z Muzyką”

Accessibility