Nabór do projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”


Powiat zambrowski ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Lider projektu: Miasto Łomża

Partner: Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.08.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

Rozpoczęcie IV naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu. Formularze rekrutacyjne można składać od 22.11.2021 r. do 17.12.2021 r.

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs Przedsiębiorczości,
  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
  • wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS  w powiecie łomżyńskim): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty należy złożyć osobiście w:

– siedzibie biura Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie

– Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Fabryczna 3, pokój 318, III piętro

BIURO CIS
W POWIECIE ZAMBROWSKIM

OBWODOWA 2

18-300 ZAMBRÓW

POKÓJ 209, II PIĘTRO, Tel. 729 888 791

Źródło: Centrum Integracji Społecznej w Zambrowie

Accessibility