Nauczyciele i dyrektorzy z miejskich placówek oświatowych nagrodzeni przez burmistrza


14 października w całej Polsce obchodzone było święto oświaty i szkolnictwa wyższego potocznie nazywane Dniem Edukacji Narodowej lub Dniem Nauczyciela. Z tej okazji 13 października w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Zambrów podziękował dyrektorom i nauczycielom z miejskich placówek oświatowych za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa w Zambrowie. Nagrody oraz kwiaty z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego otrzymali:

Nauczyciele:

 • Katarzyna Talarska /Miejskie Przedszkole Nr 1/
 • Jolanta Burak /Miejskie Przedszkole Nr 3/
 • Ewa Grabowska /Miejskie Przedszkole Nr 4/
 • Emilia Tyszko /Miejskie Przedszkole Nr 5/
 • Joanna Traczuk /Miejskie Przedszkole Nr 6/
 • Monika Dąbrowska – Ignaczuk /Szkoła Podstawowa Nr 5/
 • Agata Czarniakowska /Szkoła Podstawowa Nr 4/
 • Robert Karwowski /Szkoła Podstawowa Nr 3/

Dyrektorzy:

 • Elżbieta Jakubiak /Miejskie Przedszkole Nr 1/
 • Kazimiera Kropiewnicka /Miejskie Przedszkole Nr 3/
 • Jolanta Laskowska /Miejskie Przedszkole Nr 4/
 • Biała Anna /Miejskie Przedszkole Nr 5/
 • Elżbieta Bieńkowska /Miejskie Przedszkole Nr 6/
 • Bożena Przeździecka /Szkoła Podstawowa Nr 3/
 • Ryszard Świderski /Szkoła Podstawowej Nr 4/
 • Andrzej Szeligowski /Szkoła Podstawowa Nr 5/

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility