Nowy Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Wczoraj, czyli 16 lutego, w kawiarni “Cafe Muza” odbył się IV Festiwal Ciast. Była to okazja do podziękowania odchodzącemu Zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz powitania nowych władz. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka, złożyli podziękowania Pani Barbarze Laszuk za dziesięć lat pracy na rzecz zambrowskiej społeczności uniwersyteckiej. Po wygłoszeniu słów podziękowania i wręczeniu pamiątkowego grawertonu oraz kwiatów, głos zabrała Barbara Laszuk.

W swoim przemówieniu Barbara Laszuk była wzruszona. Podkreśliła, że Uniwersytet Trzeciego Wieku nie stoi tylko na prezese, czy też Dyrektorze Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ale na samych seniorach, którzy chcą korzystać z ofert przedstawianych im na uniwersytecie. Podziękowała odchodzącemu zarządowi i powiedziała, że przez te dziesięć lat było wspaniale. Wspomniała o wycieczkach, spotkaniach, w tym w kawiarni “Cafe Muza”, oraz Czerwonym Borze. Bardzo podkreśliła, że na Uniwersytecie Trzeciego Wieku panuje rodzinna, przyjazna atmosfera. Na zakończenie życzyła nowemu zarządowi, aby Uniwersytet Trzeciego Wieku był jeszcze lepszy niż wcześniej.

Funkcje nowych osób wchodzących w skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu Uniwersytetu III Wieku – Celina Tymińska,

Zastępca Przewodniczącej Zarządu Uniwersytetu III Wieku – Halina Pułaska,

Skarbnik Zarządu Uniwersytetu III Wieku – Alicja Ferks,

Sekretarz Zarządu Uniwersytetu III Wieku – Bożena Paradowska,

Członek Zarządu Uniwersytetu III Wieku – Teresa Tyszko.

Marcin Maciejewski

Accessibility