Od 1 czerwca Żłobek Miejski ponownie otwarty. Poznaj zasady przyjęć

W związku z otwarciem Żłobka Miejskiego w Zambrowie od dnia 1 czerwca 2020 r., mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci w wieku do lat 3, podaję do publicznej wiadomości Ogólne zasady przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Zambrowie. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogólne zasady przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Zambrowie

 1. Dzieci będą przyjmowane do żłobka po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki drogą telefoniczną – nr tel. 86 224 41 22 lub e-mailem zlobekzambrow@wp.pl. Zgłoszeń można dokonywać w dniach 20 – 22 maja 2020 r. w godz. 8.00 do 12.00.
 2. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W drugiej kolejności do żłobka będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci.
 4. Warunkiem uczęszczania dziecka do żłobka jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem informacyjnym dla rodziców i pracowników Żłobka Miejskiego w Zambrowie o szczególnych zasadach działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-COV-2.
 5. Do żłobka nie będą przyjmowane dzieci, których co najmniej jeden z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 6. Dzieci będą odbierane przez pracowników żłobka przy drzwiach wejściowych do placówki. Zabrania się wchodzenia rodziców lub osób odprowadzających dziecko na teren żłobka.
 7. Do żłobka można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
 8. Dzieci nie mogą zabierać do żłobka żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
 9. W jednej sali nie może przebywać więcej niż 12 dzieci.
 10. Organ prowadzący zobowiązuje się do zabezpieczenia funduszy na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej.
 11. Szczegółowe procedury obowiązujące w żłobku będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do placówki.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski              

 

Accessibility