Ogólne zasady organizacji zajęć w szkołach podstawowych w Mieście Zambrów

  1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.
  2. Zgłoszenia dzieci można dokonywać w dniach 19-21 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 telefonicznie lub e-mailem.
  3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
  4. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
  5. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach.
  6. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  8. Zabrania się wchodzenia rodziców do budynku szkoły.
  9. Szczegółowe procedury obowiązujące w szkołach podstawowych będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych szkół oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do placówek.
  10. Nadal będzie prowadzona nauka zdalna.

Dane kontaktowe szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie ul. Magazynowa 13

sp3kancelaria@poczta.onet.pl            tel. 86 271 26 41

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie ul. Marii Konopnickiej 13

czworka@sp4zambrow.pl                 tel. 86 271 44 68

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A

sp5kancelaria@wp.pl                         tel. 86 271 43 49

  BURMISTRZ  MIASTA

 Kazimierz Dąbrowski

    

 

Accessibility