Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie

8 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych placówek oświatowych w Zambrowie – Miejskiego Przedszkola Nr 5  w Zambrowie oraz Żłobka Miejskiego w Zambrowie. Uroczystości rozpoczęły się od występu dzieci z grupy przedszkolnej pod kierunkiem Pani Katarzyny Pomazańskiej. Następnie Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski przekazał akty mianowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 Pani Annie Białej oraz Żłobka Miejskiego Pani Elżbiecie Perkowskiej, jak również podziękował dla realizatora inwestycji Krzysztofa Rokickiego, oraz Włodzimierzowi Łące – Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego oraz Małgorzacie Grażul – pracownikowi Wydziału Gospodarczego, którzy prowadzili nadzór z ramienia urzędu Miasta Zambrów nad prawidłowym przebiegiem prac.

Następnie Panie dyrektorki wraz z dziećmi dokonały symbolicznego otwarcia przecinając wstęgę. Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miasta Zambrów przekazali maskotki „Zambrusie” dla pan dyrektorek, po czym dziekan ks. kan. Zbigniew Choromański oraz wicedziekan ks. prał. Marian Olszewski poświęcili obiekt i krzyże, które zawisną na ścianach sal.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali przybyli goście. Następnie odbyło się zwiedzanie nowego obiektu.

Informacje o inwestycji

  • 27 lutego 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma „EUROMAX” z Szumowa. 23 marca została podpisana umowa na wykonanie zadania w wysokości 6.389.259,79 zł.,
  • W związku z tym, iż nie otrzymaliśmy zgody z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na odstąpienie od warunków technicznych remontu budynku prace zewnętrzne rozpoczęły się na początku kwietnia, a w dniu 28 maja bieżącego roku prace wewnętrzne,
  • Wartość robót dodatkowych: 1.171.748 złotych,
  • Koszty wyposażenia obu placówek w kwocie 398 064 zł,
  • Oprócz środków własnych otrzymaliśmy środki zewnętrzne na dofinansowanie przedmiotowego budynku:

– Z budżetu wojewody podlaskiego w ramach programu Maluch+ na utworzenie nowych 34 miejsc w żłobku kwotę 517.366 zł,

– Z RPO Województwa Podlaskiego z działania 8.2 infrastruktura przedszkolna na dzieci 3 i 4 letnie kwotę 1.189 839,67 zł.

  • Ponadto miasto Zambrów realizuje projekt pt. „Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie”, którego instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy z wartością projektu 815.381 zł. z okresem realizacji do 31.07.2019 r.
  • W okazałym budynku zlokalizowano Miejskie Przedszkole nr 5, którego dyrektorem będzie Pani Anna Biała. Przedszkole będzie miało do dyspozycji 11 sal dydaktycznych z pełnym zapleczem i będzie mogło przyjąć około 275 dzieci.
  • W przedszkolu będzie pracowało ogółem 45 osób.
  • Miejski żłobek, którego dyrektorem jest Pani Elżbieta Perkowska, będzie miał do dyspozycji 6 sal dydaktycznych z zapleczem i przyjmie około 110 dzieci. Ogółem w żłobku będzie pracowało 21 osób.

Karolina Ilczuk

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility