1

Państwowa Szkoła Muzyczna im W. Lutosławskiego w Zambrowie zyskała salę koncertową z prawdziwego zdarzenia

Państwowa Szkoła Muzyczna im W. Lutosławskiego w Zambrowie  zyskała salę koncertową z prawdziwego zdarzenia

Zakończyła się budowa
nowej Sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda
Lutosławskiego w Zambrowie. Inwestycja z pewnością jest jedną z kluczowych
inwestycji zapewniających rozwój kulturalny młodego pokolenia zambrowian, jak również
edukację dla wszystkich osób pragnących kulturalnie spędzić wolny czas.

Pomysłodawcą
wybudowania profesjonalnej Sali koncertowej na wysokiej klasy poziomie jest
dyrektor zambrowskiej PSM – Krzysztof Witkowski, który z determinacją szukał
źródeł finansowania i wprowadził swój pomysł w rzeczywistość. Oczywiście nie
obyło się bez przeszkód. Pierwszą była skala inwestycji, która w aspekcie
finansowym przerosła chyba najśmielsze założenia dyrektora. Ponadto, jak się
okazało, teren za „starym” budynkiem szkoły nie był bez wad i potrzebował
dodatkowych prac, a co za tym idzie dodatkowych nakładów finansowych.

Całkowity koszt
projektu to 7.517.996,80 zł, z czego koszty budowlane wyniosły 6.262.605,80 zł,
zaś wyposażenie obiektu wyniosło 1.255.391,00 zł. Dofinansowanie z funduszy
unijnych na budowę i wyposażenie obiektu wyniosło 85%, co stanowi 5.389.953,74
zł. Wkład własny ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu wyniósł 2.128.043,06 zł. Sala została wybudowana w ramach środków
finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku, zaś zakończenie
planowane jest na 2021 rok.  

Kluczowym aspektem
inwestycji jest wyposażenie sali, na które składają się:

 • fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej
  Steinway & Sons o wartości 800 tys. zł.,
 • fortepian koncertowy Yamaha S7 o
  wartości ok. 280 tys. zł.,
 • fortepian kameralny KAWAI,
 • 3 pianina KAWAI K-300,
 • zestaw kotłów orkiestrowych ADAMS
  Professional Generation II.

Parametry obiektu: 

 • Razem pow. użytkowa – 417,63 m2,
 • Razem pow. netto – 670,220 m2,
 • kubatura cz. podpiwniczonej 449,16m3,
 • kubatura cz. nadziemnej 2655,33m3,
 • ilość miejsc na widowni – 140,
 • balkon – 16 miejsc,
 • łącznie – 156 miejsc.

K. Ilczuk: Co znajduje się w nowo
wybudowanym obiekcie? 

K. Witkowski: Oprócz sali koncertowej, w obiekcie znajdują się dwie sale wykładowe z adaptacją akustyczną, wyposażone w fortepiany i pianina oraz sala rytmiki, a także pomieszczenia socjalne, magazyny. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

K. Ilczuk: Według czyjego projektu
wybudowano salę koncertową?

K. Witkowski: Autorem projektu jest Studio
Architektury Lech Ryszawa Białystok.

K. Ilczuk: Czy nowa sala koncertowa
rozwiąże dotychczasowe problemy podczas organizacji koncertów w Szkole
Muzycznej?

K. Witkowski: Nowo wybudowana sala koncertowa w
pełni rozwiąże dotychczasowe problemy organizacji koncertów w PSM I st. im. W.
Lutosławskiego w Zambrowie. Odpowiednia wielkość sali, widownia ze spadkiem,
wygodne fotele, a także klimatyzacja i wymiana powietrza zapewnią odpowiedni
komfort słuchaczom koncertów. Sala koncertowa posiada adaptację akustyczną oraz
izolację dźwięków z zewnątrz. Dość duża scena w stosunku do widowni pomieści na
pewno kameralną orkiestrę symfoniczną. Na scenie znajdują się dwa koncertowe
fortepiany, które w zależności od potrzeby, można schować do znajdującego się
obok sceny zaplecza. Scena wyposażona jest w wysokiej jakości nagłośnienie oraz
profesjonalne oświetlenie sceniczne. Ponadto w sali koncertowej znajduje się
rzutnik multimedialny oraz ekran. Nowa profesjonalna sala koncertowa umożliwi
szkole organizację koncertów na znacznie wyższym poziomie. W nowej ofercie
koncertowej szkoły znajdą się dotychczas organizowane koncerty, a także wiele
nowych imprez artystycznych (koncerty, konkursy, warsztaty i seminaria dla
nauczycieli) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, czy lokalnym.

K. Ilczuk: Czy uczniowie mogą już
korzystać z nowej Sali koncertowej?

K. Witkowski: Jeśli pozwalały na to warunki,
odbywały się nieliczne konsultacje z uczniami najmłodszymi oraz uczniami
przygotowującymi się do konkursów online. W sali koncertowej realizowane były
nagrania konkursowe uczniów. W związku z epidemią nauka w szkole odbywa się w
dalszym ciągu w sposób zdalny.

K. Ilczuk: Na kiedy zaplanowane jest
uroczyste otwarcie budynku Sali koncertowej?

K. Witkowski: W związku z epidemią uroczyste otwarcie planowane jest na wrzesień 2021. Uroczystość połączona będzie z Jubileuszem 30-lecia działalności szkoły.

Historia Szkoły

(na podstawie informacji z
dokumentacji projektowej)

Początki Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia  im. W. Lutosławskiego w Zambrowie sięgają 1980 roku, kiedy to  decyzją Ministra Kultury i Sztuki została powołana w Zambrowie Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łomży. Utworzenie państwowej placówki kształcenia muzycznego było wielkim sukcesem miejscowych działaczy kultury. Początkowy okres działalności filii nie był łatwy, gdyż placówka nie posiadała własnej bazy lokalowej. Korzystała z pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zakładowego Domu Kultury RELAX. Dopiero w 1983 r., po długich staraniach, filia otrzymała własny lokal przy ul. Białostockiej 17. Był to budynek wybudowany przez Niemców podczas II wojny światowej, w którym po wojnie mieściła się rosyjska placówka wojskowa. Budynek ten został przystosowany do potrzeb szkoły. Obiekt nie posiadał jednak sali koncertowej, pomieszczeń sanitarnych, a także właściwego ogrzewania.

Fot. Budynek Szkoły przy ul. Białostockiej 17

Źródło: Archiwum PSM

W 1985 roku rozpoczęto starania o usamodzielnienie
filii. Z dniem 1 stycznia 1989
r. decyzją Wojewody Łomżyńskiego została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia w Zambrowie. Przekształcenie
filii w samodzielną szkołę muzyczną miało przełomowe znaczenie dla jej dalszego
rozwoju. Usprawniło to przede wszystkim kierowanie szkołą, jak również
podniosło jej rangę w środowisku lokalnym. Przejęty przez szkołę budynek filii
przy ul. Białostockiej 17 stał się za ciasny, a brak sali koncertowej oraz
odpowiednich warunków w pomieszczeniach dydaktycznych uniemożliwiał dalszy
rozwój placówki. W 1990 r.
przekazano placówce budynek po byłym Komitecie PZPR w Zambrowie.

Uzyskany budynek przy Alei Wojska Polskiego 4 po przeprowadzeniu kilku niezbędnych remontów został przystosowany do wymogów szkolnictwa muzycznego. Zaś jego położenie w centrum miasta stwarza optymalne warunki dla uczniów i rodziców. Poprawa warunków lokalowych znacząco wpłynęła na rozwój placówki. Powstały nowe klasy instrumentalne. Szkoła rozpoczęła działalność koncertową. Do tradycji należą koncerty z okazji świąt państwowych, nowego roku, koncerty dla szkół i przedszkoli.

Fot. Budynek Szkoły przy Al. Wojska Polskiego 4

Źródło: Archiwum PSM

W 10 rocznicę powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Zambrowie, na wspólny wniosek dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Minister Kultury i Sztuki nadał szkole imię
kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Uczniowie szkoły w coraz większym stopniu i z coraz
większym powodzeniem biorą udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Wielu absolwentów kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

W 2004 i 2005 roku dokonano remontu zewnętrznego budynku szkoły, a także uporządkowano jego otoczenie.

Fot. Wyremontowany budynek szkoły

Źródło: Archiwum PSM

Działalność kulturalna Szkoły
(Na podstawie informacji z dokumentacji projektowej)

Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie kształci uzdolnione
dzieci w specjalnościach: akordeon, flet, skrzypce, fortepian, klarnet,
saksofon, trąbka, perkusja, gitara.

Zajęcia
odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów
objętych planem nauczania, uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i
przesłuchaniach regionalnych oraz ogólnopolskich. Szkoła zapewnia także kontakt
z muzyką na „żywo” poprzez wyjazdy do filharmonii, teatrów operowych oraz
organizację koncertów wybitnych artystów na terenie szkoły.

Szkoła stale współpracuje z różnymi instytucjami na rzecz rozwoju kultury w środowisku lokalnym. Działania realizowane przez PSM służą zarówno środowisku lokalnemu jak i samej placówce polepszając jej pozycję na liście lokalnych ośrodków kulturotwórczych. Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych o zasięgu szkolnym jak i pozaszkolnym (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym) odbywa się przy zaangażowaniu i współpracy organów szkoły – Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

W
rozwoju działalności kulturowej placówki widoczna jest również stała współpraca
z przedszkolami, szkołami miejskimi, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz
instytucjami samorządowymi.

Inicjatywy jakie podejmuje szkoła na rzecz rozwoju kultury to ciąg koncertów dla wychowanków zambrowskich przedszkoli odbywające się w grudniu oraz na przełomie kwietnia i maja, koncerty przed rekrutacyjne organizowane w lokalnych szkołach podstawowych, koncerty okolicznościowe, konkursy oraz różnorodne imprezy zaspokajające lokalne potrzeby w zakresie kultury.

Szkoła
jest również ważnym elementem obchodów świąt państwowych w mieście.

Zarówno
uczniowie szkoły jak i jej absolwenci reprezentują szkołę poprzez Miejską
Młodzieżową Orkiestrę Dętą prowadzoną przez dyrektora szkoły Krzysztofa
Witkowskiego oraz w zespole instrumentalnym ,,Camerata’” prowadzonym przez
nauczyciela szkoły Mariolę Zalewską. Oba zespoły działają w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zambrowie,

Ponadto
Rada Rodziców wyłaniana na początku roku szkolnego spośród grona rodziców
dysponuje finansami, które wspomagają realizację pewnych inicjatyw kulturalnych
takich jak: wyjazdy uczniów na konkursy, wycieczki, warsztaty, imprezy szkolne,
nagrania płyt DVD, itp.

Opracowała: Karolina Ilczuk

Zdjęcia: Justyna Włodkowska – Kurpiewska