Pływalnia otwarta. Zapoznaj się z zasadami korzystania z obiektu

Zasady korzystania z Pływalni Miejskiej w Zambrowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-12 opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego  obowiązują od dnia 15.06.2020 roku do odwołania.

 1. Pływalnia będzie udostępniania klientom w godzinach 1100 – 1500 oraz 1600 – 2100 z wyłączeniem możliwości korzystania z tężni solnej, łaźni parowej, sauny IR oraz dostępu do trybun.
 2. Maksymalna liczba osób jaka może przebywać na obiekcie jednocześnie to 40 osób. Osoby oczekujące na wejście musza pozostać na zewnątrz.
 3. Z usług Pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała.
 4. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa od wejścia do obiektu do przebieralni oraz po kąpieli i ubraniu się w przebieralni.
 5. Szatnia w holu na parterze będzie nieczynna. Okrycia wierzchnie i buty zabieramy ze sobą do szafki basenowej. Zmiana obuwia i zapakowanie go we własną torbę odbywać się powinna w holu na parterze.
 6. Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne.
 7. Po wejściu na obiekt oraz w miejscach do tego wyznaczonych obowiązuje dezynfekcja rąk.
 8. Przed okienkiem kasowym może znajdować się 1 osoba. Na całym obiekcie należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów.
 9. Przed wejściem na halę basenową należy dokładnie umyć całe ciało wodą z mydłem.
 10. Korzystając z kąpieli należy zachować bezpieczny dystans w basenie rekreacyjnym i na zjeżdżalni.
 11. W basenie sportowym z jednego toru nie może korzystać jednocześnie więcej niż 4 osoby.
 12. Z wanny hydromasażu należy korzystać pojedynczo lub maksymalnie do 4 osób wspólnie zamieszkujących.
 13. Z sauny fińskiej może korzystać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, boso i bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Zamiar korzystania z sauny oraz koniec korzystania należy zgłosić ratownikowi.
 14. Pobyt w obiekcie powinien być ograniczony do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 15. Wstrzymana zostaje do odwołania sprzedaż biletów: rodzinnych 2-godzinnych, rodzinnych bez limitu czasu oraz wejść grup zorganizowanych.
 16. Ważność sprzedanych karnetów zostaje wydłużona o czas zamknięcia pływalni.
 17. W trosce o bezpieczeństwo własne i pracowników pływalni należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń oraz instrukcji.
 18. Stosowanie się do powyższych zasad nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Regulaminu korzystania z Pływalni, jak również regulaminów poszczególnych atrakcji.

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie

Accessibility