Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata 2018

Za nami jubileuszowa – 25 edycja akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”, która w tym roku odbywała się pod hasłem. „Akcja Segregacja! 2 X Więcej, 2 X Czyściej”.

Sprzątanie przeprowadzono w dniu 21 września 2018 r. W akcji brali udział uczniowie z 14 placówek oświatowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły średnie i SOSW w Długoborzu. Urząd Miasta jak co roku, zapewnił uczestnikom rękawice i worki do selektywnej zbiórki oraz odbiór zebranych odpadów z przydzielonych terenów. Sprzątanie objęło znaczną część miasta, w tym także najbliższe otoczenie szkół i przedszkoli. Podczas akcji zebrano łącznie 123 kg odpadów komunalnych, w  tym: 29 kg surowców wtórnych;  papier 15 kg, szkło 6 kg, tworzywa sztuczne i metale 8 kg. Nagrodą za udział i zaangażowanie są nagrody książkowe oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów dla każdej placówki biorącej udział w wydarzeniu.

Celem akcji w mieście jest budowanie świadomości ekologicznej, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom „Sprzątania Świata”. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy przyczynią się do poprawy stanu środowiska i sprawią że  nasze miasto będzie zawsze czyste i zadbane.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Zambrów

Accessibility