Podsumowano projekt “Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów”

23.08.2023r. przed siedzibą Klubu Seniora, w nowo powstałym patio, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pt: „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów”. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy Klubu Seniora, Kierownik placówki Marlena Kowalczyk, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Bożena Kosakowska oraz Sekretarz Miasta Zambrów Jolanta Gronostajska.

Podczas spotkania sekretarz miasta podsumowała w liczbach realizację projektu zaś burmistrz poinformował o planach na kolejny rok funkcjonowania Klubu Seniora, aby oferta była równie atrakcyjna i dostosowana do potrzeb uczestników.

Warto przy okazji wspomnieć, iż przed siedzibą Klubu oprócz części wypoczynkowej w postaci patio z kwiatami i zielnikiem, pojawiła się również mini siłownia na powietrzu, z której mogą korzystać seniorzy.


Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 769 230,58 zł (dofinansowanie: 730 76,58 zł, wkład własny 38 462,00 zł). Projekt zakładał zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług o charakterze społecznym dla 30 osób (20 kobiet) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Zambrów poprzez utworzenie w Klubie Seniora 30 nowy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w okresie 01.12.20220 – 31.08.2023.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

Accessibility