Podziękowanie Teresy Szumowskiej za uhonorowanie tytułem “Ambasador Zambrowa”

W nawiązaniu do Nagrody Burmistrza Zambrowa…

Zaszczytnym tytułem „Ambasador Zambrowa” zostałam uhonorowana 19 lutego, w czasie uroczystej gali wręczania pierwszej edycji nagród Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego „Zasłużony dla Miasta Zambrów”.  

To nagroda przyznawana osobom szczególnie zasłużonym  za całokształt działalności. Jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie, jako osoby odbierającej, ale także, a może przede wszystkim, dla całego grona pracowników i członków Stowarzyszenia Szansa.  Nagroda jest  dowodem na to, że jesteśmy widziani w środowisku i doceniani za naszą pracę. Dla nas ta honorowa nagroda jest wielkim długiem wdzięczności wobec całego społeczeństwa. Czy aby  wystarczy nam czasu na jego spłacenie. Pragnę nadmienić, że pracownikami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością
w stopniu znacznym ze względu na wzrok, a w pracy biurowej wspomaga nas wolontariuszka. 

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za to szczególne wyróżnienie, które dla nas jest wyrazem doceniania naszej pracy. Jednocześnie dziękujemy sponsorom, darczyńcom i wszystkim tym, którzy rozumieją nasze starania oraz problemy i  wspierają nas słowem, pracą i pieniędzmi, dzięki czemu możemy realizować nasze cele statutowe. Za owocną i miłą współpracę dziękujemy organizacjom pozarządowym działającym w mieście, gminie i powiecie, Centrum Kultury, Bursie Szkolnej Nr 1  oraz placówkom oświatowym.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Seniorzy i osoby z niepełnosprawnością!

Warto żyć,  pracować i pomagać innym w myśl słów Jana Pawła II „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi””. Wychodźcie z domu, szukajcie kontaktu z innymi, korzystajcie z proponowanych rozrywek, bierzcie udział w programach oferowanych przez wspieranych przez Burmistrza Miasta organizacjach: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, „Człowiek nie wiek”, Ośrodek Dziennego Pobytu,  Związek Emerytów i Rencistów, ale najczęściej przychodźcie do Szansy! Na kawę – bez kawy, na herbatę – bez herbaty, wodę z miętą też swoją mamy…, żeby móc wspólnie spędzać czas, rozmawiać, zostawić swoje „choroby” i problemy w domu.

Teresa Szumowska

     Prezes Stowarzyszenia Szansa

Accessibility