Pożegnanie Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Macieja Krajewskiego

24 lutego 2021r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie pożegnano przechodzącego na emeryturę po ponad 20 latach służby komendanta bryg. Macieja Krajewskiego. Zdanie obowiązków miało formę uroczystej zbiórki, na której obecni byli: Senator RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek, st. bryg. Krzysztof Konicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie druh Robert Rosiak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek oraz strażacy i pracownicy cywilni Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Po pożegnaniu się ze sztandarem zambrowskiej komendy odchodzący komendant złożył na ręce Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Dzierżaka meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

Odchodzący w stan spoczynku komendant podziękował wszystkim zebranym oraz załodze za trzyletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Podczas pełnienia służby w zambrowskiej placówce udało się zakupić wiele nowego sprzętu i zacieśnić współpracę z jednostkami OSP z powiatu zambrowskiego.

Głos podczas uroczystości zabrał również nowo powołany na stanowisko Komendanta PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof Konicki, który do tej pory pełnił obowiązki w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Po części oficjalnej zaproszeni goście podziękowali bryg. Maciejowi Krajewskiemu za pełnioną służbę na stanowisku komendanta PPSP w Zambrowie.

J. Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility