Poznaj samego siebie:  tajemnice imion. Cykl zajęć bibliotecznych

 

Filia MBP w Zambrowie zachęca młodych czytelników do poznawania samego siebie za pośrednictwem literatury i książek dostępnych w bibliotece. Cykl spotkań poświęcony samopoznaniu i  zgłębianiu własnej tożsamości  otwiera lekcja pod hasłem POZNAJ SAMEGO SIEBIE. TAJEMNICE IMION. W bibliotece odbyły się trzy spotkania dotyczące  tematyki samopoznania: 12 lipca, 22 sierpnia  – z udziałem dzieci z Caritasu  – oraz 14 listopada, z udziałem uczniów szkoły podstawowej w Szczodruchach. Spotkania zachęcają młodych użytkowników biblioteki do sięgania po książki z różnych dziedzin będące dla nich inspiracją do autorefleksji. Podczas zajęć zostały wykorzystane publikacje poświęcone roli, jaką imiona odgrywają w różnych kulturach, ich symbolice i znaczeniu: Beata Jacewicz, Martyna Jacewicz „Księga imion dla dzieci”; „Księga imion. Tajemnice imion”; „Imię tobie wybrane. Księga przysłów”. To, jakie imię nosimy, wpływa na to, kim jesteśmy, gdyż u ludzi o tym samym imieniu obserwuje się podobne cechy charakteru. Analiza własnego imienia to pretekst do pracy nad sobą i przyjrzenia się sobie wnikliwiej i dogłębniej. Kim jestem? Co mnie wyróżnia? Nad czym muszę pracować, by doskonalić siebie? W imieniu zapisane jest nasza osobowość, a nawet nasza przyszłość. Uświadomieniu sobie tej zależności posłużyły, oprócz literatury pomocniczej, gry i zabawy: zabawa „Imię – autoprezentacja”, gra w cytaty „Wielcy o imionach”, „Program z mojego imienia”,  czyli co znaczy moje imię, „Dłoń” –  poznaj swoje zalety.

Imię wróży ci przyszłość…  [Plaut,  rzymski komediopisarz, II w. p.n.e.]

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie.

[Leonardo da Vinci, włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, XVI w.]

Imię – to rzecz piękna, kiedy do niego przyłącza się zasługa, a bez tego jest tylko znakiem, który rozróżnia jednego człowieka od drugiego [Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz, pisarz i publicysta angielski pochodzenia polskiego,  XIX/XX w.]

Jolanta Chrostowska-Sufa

 

 

 

Accessibility