84. rocznica Zbrodni Katyńskiej


Zbrodnia Katyńska była jedną z największych zbrodni wojennych II wojny światowej. Wiosną 1940 roku w lesie katyńskim na terenie dzisiejszej Rosji NKWD zamordowało ponad 22 tysiące polskich oficerów, policjantów, duchownych i innych przedstawicieli inteligencji.

Oficerowie zostali aresztowani i przetransportowani do obozów w różnych częściach Związku Radzieckiego, gdzie byli przetrzymywani przez kilka miesięcy. Następnie zostali wywiezieni do lasu katyńskiego i zamordowani strzałem w tył głowy.

Zbrodnia była starannie ukrywana przez władze radzieckie, które przez wiele lat kłamały, że oficerowie zginęli w wyniku działań niemieckich. Dopiero w 1990 roku władze Związku Radzieckiego oficjalnie uznały odpowiedzialność NKWD za zbrodnię.

Dla Polski zbrodnia katyńska była ogromnym ciosem. Zginęli w niej bowiem nie tylko oficerowie, ale również ojcowie, mężowie, synowie i bracia. Do dzisiaj trwa walka o prawdę i pamięć o ofiarach tej straszliwej zbrodni.

14 kwietnia 2023 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczcili 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie, którą celebrował ks. kan. dr Grzegorz Śniadach. We mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe, 18. Łomżyński Pułk Logistyczny, władze samorządowe wszystkich szczebli,  rodziny katyńskie, delegacje przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków, zuchy i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działających w Zambrowie.

Po mszy świętej uczestnicy udali się pieszo na cmentarz komunalny przy ulicy ks. H. Kulbata. Na czele kolumny szła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, kompania reprezentacyjna 18. Pułku Logistycznego z Łomży a za nimi sztandary i delegacje.

Niestety z uwagi na warunki pogodowe dalsza część uroczystości nie odbyła się zgodnie z przyjętą tradycją. Wiązanki oraz kwiaty poszczególne delegacje złożyły samodzielnie.

Wartę honorową przy pomnikiem wystawił 18. Łomżyński Pułk Logistyczny.

Warto nadmienić, że tego dnia miała miejsce kwesta wolontariuszy z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich pn. POLA NADZIEI „Hospicjum to też życie”. Akcja od 13 lat organizowana jest przez Centrum Wolontariatu w Zambrowie.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

 

Accessibility