Prelekcja „ Bycie EKO w XXI wieku”

Dnia 1 października 2021 r. w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie odbyła się prelekcja, której tematem była segregacja odpadów i ogólnie rozumiane pojęcie bycia „eko”. Spotkanie prowadziła Wioleta Klimowicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta  Zambrowie. Wydarzenie odbyło się na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z prowadzonym projektem „Z biblioteką jestem Eko”. Uczestnikami spotkania byli podopieczni  Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie.

Podczas spotkania omówione zostały zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poruszono także kwestie dotyczące konieczności dbania o środowisko, jako miejsca w którym żyjemy i które ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Uczestnicy wykonali rysunki obrazujące najbliższy krajobraz miejsca, w którym mieszkają. Wszystkie prace zostały omówione. W dalszej kolejności wykonano ćwiczenie polegające na wrzucaniu różnych grup odpadów do odpowiednich worków, oznaczonych kolorami i napisami, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy, za czynny udział i zaangażowanie, otrzymali w prezencie torby wielokrotnego użytku „Doceń Zambrów”.

Prelekcja została przeprowadzona w ramach edukacji ekologicznej. Jest to zadanie realizowane przez Miasto Zambrów, które ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej  naszych mieszkańców.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta  Zambrów

Accessibility