Prelekcje w miejskich przedszkolach w ramach projektu: „Zrównoważony Rozwój to proste wyzwanie”


          Na przełomie grudnia 2023r. w Miejskich Przedszkolach przeprowadzono cykl zajęć dydaktycznych, realizowanych przez Miasto Zambrów w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój to proste wyzwanie”, przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Temat prelekcji: Zrównoważony Rozwój, selektywna zbiórka odpadów i akcja „Liście to nie śmieci”. W spotkaniach brały udział wyznaczone grupy przedszkolaków, minimum 30 osób na potkaniu. Zajęcia prowadziła Wioleta Klimowicz inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Zambrowie. Spotkania odbyły się w pięciu przedszkolach, w poniższych terminach:
Miejskie Przedszkole nr 1- dnia 27 listopada 2023r.,
Miejskie Przedszkole nr 3- dnia 29 listopada 2023r.,
Miejskie Przedszkole nr 4- dnia 01 grudnia 2023r.,
Miejskie Przedszkole nr 5- dnia 04 grudnia 2023r.,
Miejskie Przedszkole nr 6- dnia 05 grudnia 2023r.

          Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony przedszkoli. Opiekunowie grup bardzo chętnie włączyli się w przygotowania zajęć. Dzieci wykonały indywidualne i grupowe prace plastyczne o tematyce nawiązującej do Zrównoważonego Rozwoju, które zostały udostępnione podczas prelekcji. Na spotkaniach dzieci poznały pojęcie Zrównoważonego Rozwoju i sposoby wdrażania ekologicznych nawyków, które będą bez szkody dla środowiska. Przedszkolaki dowiedziały się, że liście mogą być schronieniem dla jeży i innych drobnych zwierząt oraz stanowić wartościowy nawóz naturalny. Dzieci poznały zasady prawidłowego segregowania odpadów. Na koniec spotkania przedszkolaki brały udział w zabawie polegającej na wrzucaniu do odpowiedniego worka wskazanych odpadów, np. opakowanie plastikowe, słoik, zakrętka, jabłko i kartonik po soku. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania. W nagrodę wszyscy uczestnicy dostali materiały promocyjne i gadżety: ulotki, smycze, długopisy, notesy, zakładki do książek i torby wielokrotnego użytku. Na zakończenie, dla każdego przedszkola zostały wręczone dyplomy, za udział w warsztatach dla dzieci realizowanych w ramach projektu: „Zrównoważony Rozwój to proste wyzwanie’.
          Wybrane prace plastyczne zostały przekazane dla prowadzącej i zostaną zaprezentowane uczestnikom tożsamych prelekcji prowadzonych dla osób dorosłych w ramach projektu, tj. dla: Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Szansa”, które odbędą się w lutym 2024.

Koordynator projektu:
Wioleta Klimowicz

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

fot. Klaudia Ferks

Accessibility