Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie ponownie Diamentem Forbesa!


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie po raz kolejny zostało uhonorowane prestiżowym tytułem Diament Forbesa 2024. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest firmom, które wykazują się dynamicznym rozwojem i osiągają imponujące wyniki finansowe.

Dla PGK Zambrów jest to już trzecie takie wyróżnienie w ciągu ostatnich 8 lat, co stanowi dowód na nieustanny wzrost i konsekwentną realizację strategii rozwoju. Nagroda ta jest tym bardziej cenna, że przyznawana jest w oparciu o rygorystyczne kryteria, takie jak:

 • Najszybsze zwiększenie wartości firmy w ciągu ostatnich trzech lat,
 • Współczynnik ryzyka współpracy wyższy niż 4,
 • Wysoka płynność finansowa,
 • Wiarygodność płatnicza,
 • Dynamiczny wzrost przychodów,
 • Wzrost kapitałów własnych,
 • Dodatni wynik finansowy.

Sukces PGK Zambrów jest wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu. Spółka nieustannie inwestuje w rozwój i modernizację infrastruktury, stawiając na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Ważnym elementem strategii firmy jest również dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

Diamenty Forbesa 2024 to dla PGK Zambrów nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również motywacja do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Spółka kontynuuje dynamiczną ekspansję i planuje dalsze inwestycje w nowe technologie i usługi.

Spółka świadczy szeroki zakres usług, m.in.:

 • zbieranie i transport odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne,
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest,
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
 • utrzymanie letnie i zimowe ulic i chodników PGK Zambrów stawia na nowoczesne technologie i dbałość o środowisko naturalne.

PGK Zambrów świadczy swoje usługi na terenie 12 gmin:

 • Gmina Miejska Zambrów,
 • Gmina Zambrów,
 • Gmina Andrzejewo,
 • Gmina Boguty,
 • Gmina Czyżew,
 • Gmina Kołaki-Kościelne,
 • Gmina Nur,
 • Gmina Rutki,
 • Gmina Szepietowo,
 • Gmina Szulborze Wielkie,
 • Gmina Zaręby Kościelne,
 • Gmina Szumowo.

Inspektor ds. Promocji Miasta
Marcin Maciejewski

Accessibility