Przedświąteczny Kiermasz

W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku 2 kwietnia 2022 r członkinie Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie wzięły udział w „Kiermaszu Przedświątecznym” zorganizowanym po raz 3 w Centrum Handlowym Auchan w Białymstoku. Podczas kiermaszu, między innymi na stoisku można było kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje Wielkanocne: palmy, pisanki i kartki świąteczne.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Źródło: Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie

Accessibility