Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok


Węgiel w preferencyjnej cenie 1900 zł za tonę, mogą kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego.

Od 2 Stycznia rozpoczęła się druga tura sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup mogą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Limit zakupu węgla na ten rok to 1,5 tony. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 (III piętro pok. 326).

PROCEDURA:

  1. Złożenie w MOPS wniosku,
  2. Decyzja,
  3. Opłata za węgiel,
  4. Kontakt składu węglowego z wnioskodawcą o możliwości odbioru węgla,
  5. Odbiór węgla.

WAŻNE:

Węgiel jest dostępny na składzie węglowym (Wola Zambrowska, ul. Spokojna 4).
Prosimy o zapoznanie się z asortymentem przed zakupem.
Koszt węgla to 1 900 zł brutto za tonę.  Ta cena nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego.

 

Accessibility